Rozstrzygnięcie konkursu:

Zadania inwestycyjne mogą być zgłaszane oddzielnie przez poszczególne jednostki pomocnicze Miasta bądź wspólnie przez kilka z nich. Jednostka pomocnicza może zgłosić do konkursu, samodzielnie bądź wspólnie z innymi jednostkami, nie więcej niż dwa zadania.
Zadanie inwestycyjne ma być realizowane na terenach i w obiektach stanowiących mienie Miasta nie obciążone na rzecz osób trzecich. Koszty realizacji zgłoszonego do konkursu zadania inwestycyjnego (wraz z dokumentacją projektową, jeśli jej brakuje) nie mogą być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 2.000.000 zł. Minimalna kwota środków, w przypadku zadań posiadających szczególne wartości społeczne, zgłaszanych przez osiedla, którym przyznano w ramach tzw. algorytmu w roku poprzedzającym rok realizacji zadania inwestycyjnego kwotę mniejszą niż 100.000 zł, może wynosić 50.000 zł.
Każde zadanie inwestycyjne należy zgłosić na oddzielnym formularzu wniosku konkursowego.

Prezydent Miasta Łodzi, zarządzeniem Nr 5518/VI/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. wprowadził Regulamin konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla.

Zarządzenie Nr 7551/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi-osiedla

Zarządzenie Nr 405/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania na okres VII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi – osiedla.

Terminarz XIII edycji Konkursu

Kwota algorytmu na 2019 r. - plik do pobrania


Metryka strony i historia zmian