KONTAKT

ul. Łupkowa 6, 91-527 Łódź
(Szkoła Podstawowa 142)

tel.: +48 (42) 617-00-91

e-mail: wzniesienlodzkich@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla

  • Dyżury członków rady osiedla: w drugi poniedziałek miesiąca, w godz. 17.00–17.30
  • Posiedzenia rady osiedla: w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

Uchwały 2024 r.

Uchwały 2023 r.

Uchwały 2022 r.

Uchwały 2021 r.

Uchwały 2020 r.

Uchwały 2019 r.

Archiwum 2015 - 2019

2019 >>>

2018 >>>


Metryka strony i historia zmian