KONTAKT

Osiedle Julianów-Marysin-Rogi
ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź
e-mail:
julianowmarysinrogi@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla: w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. 18.00–19.00 Wyjątkowo w dniu 09.11.2021 dyżur członków rady odbędzie się w godzinach 18:30 - 19:30.

Posiedzenia rady osiedla: w każdy drugi wtorek miesiąca godzina 19.00. W dniu 22.11.2021 o godzinie 19 tej. odbędzie się w trybie pilnym posiedzenie Rady Osiedla.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego RO

2. Ustalenie quorum

3. Odczytanie i przyjęcie propozycji porządku obrad

4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania

5. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla sprawozdania z wykonania bieżących uchwał

6. Omówienie pism, które wpłynęły do RO

7. Propozycja uchwały w sprawie działki przy ul. Góralskiej

8. Podjęcie uchwały przyjęcie projektu planu finansowego na rok 2022

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia.

UCHWAŁY 2021

Uchwały 2020

uchwały 2019

2019 >>>

2018 >>>

2017


Metryka strony i historia zmian