Kontakt

Siedziba Rady Osiedla: Łódź, ul. Rokicińska 335

Adres mailowy: osiedle33@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury Rady Osiedla

Posiedzenia rady osiedla:

UCHWAŁY 2023 r.

UCHWAŁY 2022 R.

UCHWAŁY 2021

UCHWAŁY 2020

Uchwały 2019


ARCHIWUM - KADENCJA 2015-2019

UCHWAŁY 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały archiwum


Metryka strony i historia zmian