ul. Zbocze 22, 92-003 Łódź

e-mail: stokisikawapodgorze@uml.lodz.pl

 Zgodnie z art. 16 ust. 2 załącznika Nr 3 do statutu Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze "Jeżeli postępowanie dotyczące dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów okaże się bezskuteczne, wyborów do Rady nie przeprowadza się. Ponowne wybory zarządza Rada Miejska w Łodzi na pisemny wniosek mieszkańców Osiedla, na zasadach określonych w 15 ust. 1 i 2".

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla

Dyżury członków rady osiedla:

Uchwały 2024 r.

Uchwały 2023 r.

Uchwały 2022 r.

Uchwały 2021 r.

Uchwały 2020 r.

Uchwały 2019 r.


Uchwały 2019 r.

Uchwały 2018 r.

Uchwały 2017 r.

Uchwały archiwum


Metryka strony i historia zmian