ul. Zbocze 22, 92-003 Łódź

e-mail: stokisikawapodgorze@uml.lodz.pl

 Zgodnie z art. 16 ust. 2 załącznika Nr 3 do statutu Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze "Jeżeli postępowanie dotyczące dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów okaże się bezskuteczne, wyborów do Rady nie przeprowadza się. Ponowne wybory zarządza Rada Miejska w Łodzi na pisemny wniosek mieszkańców Osiedla, na zasadach określonych w 15 ust. 1 i 2".

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla

Dyżury członków rady osiedla:

UCHWAŁY 2023 r.

UCHWAŁY 2022 R.

UCHWAŁY 2021

UCHWAŁY 2020

Uchwały 2019


UCHWAŁY 2019

Uchwały 2018

Uchwały 2017

Uchwały archiwum


Metryka strony i historia zmian