Kontakt

ul. Grota Roweckiego 1 93-271 Łódź
(Szkoła Podstawowa Nr 193)

e-mail:
zarzew@uml.lodz.pl

Członkowie Rady Osiedla

Dyżury Rady Osiedla

Dyżury członków rady osiedla: w razie potrzeby, po umówieniu się drogą mailową, w siedzibie jednostki pomocniczej (Szkoła Podstawowa Nr 193 ul.
Grota Roweckiego 1, 93-217 Łódź)


Posiedzenia rady osiedla: w zależności od potrzeb, brak stałych terminów posiedzeń, w siedzibie jednostki pomocniczej

Posiedzenia  Zarządu Osiedla: pierwsza robocza środa miesiąca od godz. 17.30.

Uchwały 2024 r.

Uchwały 2023 r.

Uchwały 2022 r.

Uchwały 2021 r.

Uchwały 2020 r.

Uchwały 2019 r.


ARCHIWUM - KADENCJA 2015-2019

Uchwały 2019 r.

Uchwały 2018 r.

Uchwały 2017 r.

Uchwały archiwum


Metryka strony i historia zmian