Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2122/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian