Konkurs rzeźbiarski pn. „Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn”, realizacyjny na opracowanie i wykonanie rzeźb kotów w 7 lokalizacjach

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1364/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian