Konsultacje społeczne priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8604/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

§ 1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Łodzi są priorytety do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, zwane dalej priorytetami.

§ 2. Konsultacje mają na uwadze zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad przygotowaniem materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 16 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. w formie:

 1. otwartych spotkań z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiających wyrażanie opinii oraz składanie propozycji do wskazanych priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, które odbędą się:
  1. 16 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowym Port Łódź (ul. Pabianicka 245) w godz. 1200-1500,
  2. 23 czerwca 2018 r. w Centrum Handlowym Galeria Łódzka (al. Piłsudskiego 15/23) w godz. 1200-1500,
  3. 25 czerwca 2018 r. w Małej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi (ul. Piotrkowska 104) w godz. 1700-2000;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres:
   Biuro ds. Partycypacji Społecznej
   w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi,
   Piotrkowska 115, 90-430 Łódź,
  3. bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

§ 4. Formularz konsultacyjny będzie dostępny do pobrania:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem lodz.pl;
 3. w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowym http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

§ 6. Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania mieszczące się w kategoriach zadań w ramach priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, z wyłączeniem zadań, które zostaną ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 7. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu przed 16 czerwca 2018 r. i po 1 lipca 2018 r. oraz przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych spotkań).

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji społecznych:


Metryka strony i historia zmian