Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

Załącznik
do zarządzenia Nr 2324/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 14 października 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 24 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r. konsultacji z mieszkańcami Łodzi , których przedmiotem będzie projekt budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, zwane dalej Projektami.

2. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców miasta Łodzi propozycji i opinii do przedmiotu konsultacji, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach pracy nad Projektami.

 

§ 2. Konsultacje dotyczące wyżej wymienionych Projektów zostaną przeprowadzone w formach:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Łodzi, umożliwiającego uzyskanie informacji o Projektach, jak również wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii
  do protokołu; spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w Dużej Sali Obrad w godz. 1700-1900;
 2. zbierania propozycji i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
  1. drogą elektroniczną na adres budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź,
  3. bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Formularz konsultacyjny stanowiący załącznik do ogłoszenia oraz Projekty będą dostępne do pobrania nie później niż 16 listopada 2019 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl/);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
 3. w sekretariacie Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Zakres negocjowalny konsultacji obejmuje zadania ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, z wyłączeniem zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów, zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Łodzi w ramach budżetu obywatelskiego.

 

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed 24 listopada 2019 r. i po 27 listopada 2019 r.;

§ 6. W czasie trwania konsultacji czynne będzie internetowe forum dyskusyjne pod adresem http://www.forum.samorzad.lodz.pl.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian