DPr-BRM-II.152.9.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_utw_KSG_20190903.pdf
Data złożenia: 02.09.2019
W sprawie: Utworzenie Klubu Seniora Głuchego w Ośrodku Kultury Górna
Status załatwienia: BRM_status_utw_KSG_20190903.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=49791&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct