Programy Profilaktyczne Finansowane z Budżetu Miasta Łodzi

Wydział Zdrowia Publicznego 
Urzędu Miasta Łodzi


Programy profilaktyczne w 2007 r.

 

Na 2007r. zaplanowano kontynuację programów profilaktycznych w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych obserwowanych na podstawie danych epidemiologicznych dla regionu łódzkie. Działania dostosowano do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Łodzi.


I. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia

 1. Badania profilaktyczne.
 2. Edukacja mieszkańców Łodzi dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia
 3. Terapia w zakresie czynników ryzyka chuk (otyłości, stresu, uzależnienia od nikotyny, małej aktywności fiz., nieprawidłowego odżywiania).

pobierz plik >>> [pdf

II. Program profilaktyki onkologicznej

 1. Zadanie: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi
  pobierz plik >>> [pdf
 2. Zadanie: Profilaktyka raka szyjki macicy (badania cytologiczne dla łódzkich kobiet w wieku 25 - 59 lat finansowane przez NFZ).
 3. Zadanie: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jelita grubego
  pobierz plik >>> [pdf
 4. Zadanie: Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych skóry.

III. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc

Program obejmuje działania dotyczące wczesnego wykrywania chorób płuc, tak jak: gruźlica, nowotwory złośliwe, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
pobierz plik >>> [pdf

IV. Profilaktyka zdrowia rodziny.

Zadanie: Profilaktyka wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży.

Zadanie: Problemy zdrowotne mężczyzn 
Zadanie: Problemy zdrowotne kobiet 
Zadanie: Edukacja zdrowotna 
Zadanie: Szczepienia ochronne

V. Program ochrony zdrowia psychicznego.


Metryka strony i historia zmian