Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy, remontu i rozbiórki budynków przy ul. Piotrkowskiej 118 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną". Nr ref.: DSR-ZP-VIII.271.19.2021
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.09.2021 19:01
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie DSR-ZP-VIII.271.19.2021

152 KB

Ogłoszenie DSR-ZP-VIII.271.19.2021

152 KB

Ogłoszenie DSR-ZP-VIII.271.19.2021

152 KB

Ogłoszenie DSR-ZP-VIII.271.19.2021

152 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DSR-ZP-VIII.271.19.2021

527 KB

Zmiana_ogloszenia_wyslana_do_DUUE-08.10.21.pdf

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 13.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

67 KB

Zmiana ogłoszenia wysłana 12.10.2021 r. DSR-ZP-VIII.271.19.2021

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane DSR-ZP-VIII.271.19.2021

67 KB

Zmiana ogłoszenia wysłana 20.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 25.10.2021

67 KB

Zmaina ogłoszenia wysłana 03.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

638 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

605 KB

notice-2

640 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

604 KB

Zmiana ogłoszenia wysłana 19.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

640 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 24.11.2021 r. DSR-ZP-VIII.271.19.2021

68 KB

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia wysłane 24.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

639 KB

Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

604 KB

Zmiana ogłoszenia wysłana 30.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 03.12.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

607 KB

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia wysłane 07.12.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

638 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 10.12.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

605 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

Części załączników do SIWZ JEDZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

77 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

612 KB

Dokumentacja 1 Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

Dokumentacja 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

27 MB

Dokumentacja 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

3 MB

Dokumentacja 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

JEDZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

77 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

612 KB

Dokumentacja 1 Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

Dokumentacja 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

27 MB

Dokumentacja 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

3 MB

Dokumentacja 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 7 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 9 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

911 KB

Dokumentacja 8 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Dokumentacja 10 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Dokumentacja 11 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 10a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

22 MB

Dokumentacja 6 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Dokumentacja 6b DSR-ZP-VIII.271.19.2021

25 MB

Dokumentacja 6a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

24 MB

Dokumentacja 6c DSR-ZP-VIII.271.19.2021

20 MB

Dokumentacja 7 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 9 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

911 KB

Dokumentacja 8 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Dokumentacja 10 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Dokumentacja 11 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 10a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

22 MB

Dokumentacja 6 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Dokumentacja 6b DSR-ZP-VIII.271.19.2021

25 MB

Dokumentacja 6a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

24 MB

Dokumentacja 6c DSR-ZP-VIII.271.19.2021

20 MB

Dokumentacja 6d DSR-ZP-VIII.271.19.2021

12 MB

Dokumentacja 6f DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

18 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

8 MB

Elektryka 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Elektryka 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Elektryka 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

19 MB

Elektryka 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Elektryka 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Zieleń 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Dokumentacja 6d DSR-ZP-VIII.271.19.2021

12 MB

Dokumentacja 6f DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

18 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

8 MB

Elektryka 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Elektryka 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Elektryka 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

19 MB

Elektryka 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Elektryka 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Zieleń 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Zieleń 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Zieleń 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Konserwator DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Kandelabry DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Zieleń 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Zieleń 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

JEDZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

77 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

612 KB

Dokumentacja 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

27 MB

Dokumentacja 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

Dokumentacja 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

3 MB

Konserwator DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Kandelabry DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Dokumentacja 8 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Dokumentacja 9 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

911 KB

JEDZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

77 KB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Załączniki do SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

612 KB

Dokumentacja 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

27 MB

Dokumentacja 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

2 MB

Dokumentacja 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

3 MB

Dokumentacja 7 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 10 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Dokumentacja 10a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

22 MB

Dokumentacja 11 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 6a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

24 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

18 MB

Dokumentacja 6b DSR-ZP-VIII.271.19.2021

25 MB

Dokumentacja 6 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Dokumentacja 6d DSR-ZP-VIII.271.19.2021

12 MB

Dokumentacja 6c DSR-ZP-VIII.271.19.2021

20 MB

Dokumentacja 8 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Dokumentacja 9 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

911 KB

Dokumentacja 7 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 10 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Dokumentacja 10a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

22 MB

Dokumentacja 11 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja 6a DSR-ZP-VIII.271.19.2021

24 MB

Dokumentacja 6e DSR-ZP-VIII.271.19.2021

18 MB

Dokumentacja 6b DSR-ZP-VIII.271.19.2021

25 MB

Dokumentacja 6 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Dokumentacja 6f DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 6g DSR-ZP-VIII.271.19.2021

8 MB

Elektryka 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

19 MB

Elektryka 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Elektryka 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Elektryka 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Elektryka 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Zieleń 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

Zieleń 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Zieleń 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Dokumentacja 6d DSR-ZP-VIII.271.19.2021

12 MB

Dokumentacja 6c DSR-ZP-VIII.271.19.2021

20 MB

Dokumentacja 6f DSR-ZP-VIII.271.19.2021

4 MB

Dokumentacja 6g DSR-ZP-VIII.271.19.2021

8 MB

Elektryka 4 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

19 MB

Elektryka 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

Elektryka 5 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

Elektryka 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Elektryka 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

26 MB

Zieleń 1 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

10 MB

konserwator DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

kandelabry DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Zieleń 2 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

14 MB

Zieleń 3 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

6 MB

konserwator DSR-ZP-VIII.271.19.2021

17 MB

kandelabry DSR-ZP-VIII.271.19.2021

9 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana_SWZ-08.10.pdf

1 MB

Zmiana_ogloszenia_wyslana_do_DUUE.pdf

72 KB

Zmiana SWZ 12.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana SWZ 20.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Dokumentacja instal. sanitarne 20.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana SWZ 03.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana_SWZ_10.11.2021.pdf

1 MB

Zmiana SWZ 19.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana SWZ 24.11.2021 r. DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana SWZ 30.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Zmiana SWZ 07.12.2021 DSR-ZP-VIII.271.

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz-pyt._nr_1.pdf

1 MB

Pytania i odpowiedzi 20.10.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Pytania i odpowiedzi DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Odpowiedzi na pytania 07.12.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Wybór oferty 08.06.2022 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

196 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Inne Informacje Dodatkowa informacja DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Informacja o wizji lokalnej DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Informacja o wizji lokalnej 10.11.2021 DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Informacja o kwocie na sfinansowanie DSR-ZP-VIII.271.19.2021

1 MB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DSR-ZP-VIII.271.19.2021

108 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian