Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul.: Północnej 7, Północnej 23, Wschodniej 20, Wschodniej 23, Wschodniej 24, Wschodniej 35, Wschodniej 42, Pomorskiej 11 i Zachodniej 56 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj"". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.83.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.07.2017 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2511_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-27_1.pdf

110 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 1

43 KB

ogłoszenie-zmiana 2

43 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2511_siwz_2017-07-27_1.pdf

437 KB

Części załączników do SIWZ 2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_1.pdf

1 MB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_2.doc

547 KB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_3.pdf

460 KB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_4.doc

196 KB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_5.pdf

151 KB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_6.pdf

1 MB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_7.zip

718 KB

2511_zalacznik_siwz_2017-07-27_8.zip

51 MB

Zmiana Formularza ofertowego - 1

402 KB

Zmiana Formularza ofertowego - 1

359 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ-1

234 KB

zmiana SIWZ-2

99 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na zapytania-1

208 KB

załącznik do odpowiedzi-1

98 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór-cz.5-VII.83.2017

120 KB

zestawienie do wyboru -cz. 5-VII.83.2017

118 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie-cz. 1-4 i 6-9 - VII.83.2017

48 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert -VII.83.2017

83 KB

załącznik do informacji z otwarcia ofert-VII.83.2017

425 KB

Inne Informacje 2511_inne_informacje_2017-07-27_1.pdf

67 KB

wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian