Osiedla - zadania zbiorczo

Aktywator - rewitalizacja terenów wokół przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego
osiedle: Bałuty-Doły
typ zadania/obszar: miejskie ośrodki zdrowia, zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 398054,54
rok realizacji: 2018
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa chodnika (wzdłuż ul. Wdzięcznej -od ul.Powszechnej do wejścia do PG nr 43) na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 43 2 Łodzi ul. Powszechna 15
osiedle: Chojny
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 10 000 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa chodnika przy ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic Miasta Łodzi (KONKURS)
osiedle: Nowosolna
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 376 758 zł
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa chodnika przy ul. Jantarowej
osiedle: Radogoszcz
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 79 749 zł
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa chodnika w ul. Żużlowej w Łodzi
osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 270000
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: 2018
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa chodnika w ulicy Byczewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych Miasta Łodzi
osiedle: Nowosolna
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 473242
realizator zadania: Zarząd Dróg i Transportu
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Złotno do ulicy Żurawiowej
osiedle: Złotno
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 280000
realizator zadania: Zarząd Dróg i Transportu
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa chodnika w ulicy Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej
osiedle: Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 791806
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: zatwierdzone do realizacji w 2019 r
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a Warzywną.
osiedle: Bałuty Zachodnie
typ zadania/obszar: chodniki
kwota na zadanie: 85 000 zł
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa Mini parku - kontynuacja
osiedle: Lublinek-Pienista
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 267677,36
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: zatwierdzone do realizacji w 2019
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy ul. Rymanowskiej 5/7
osiedle: Piastów-Kurak
typ zadania/obszar: drogi
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 100 000,00 zł
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu połozonego w Łodziprzy ul. Beskidzkiej 172 II Etap
osiedle: Dolina Łódki
typ zadania/obszar: drogi
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 4 000,00 zł
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa placu zabaw przy Gimnazjum Publicznym Nr 20 przy ul. Olimpijskiej 9 w Łodzi dla Centrum Zajęć Pozaszkiolnych Nr 3
osiedle: Karolew-Retkinia Wschód
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 23 000 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego
osiedle: Lublinek-Pienista
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 233700
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2018
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź
osiedle: Bałuty Zachodnie
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 300000
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2018
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim
osiedle: Zarzew
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 167435,60
realizator zadania: Zarząd Zieleni Miejskiej
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: konkurs
Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - KONKURS
osiedle: Zarzew
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 158 564,40 zł
realizator zadania: Zarząd Zieleni Miejskiej
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego Nr 16
osiedle: Radogoszcz
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 15 000 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądzyńskiego poprzez ulicę Franciszka do ulicy Czahary, uwzględniająca opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz realizację zadania
osiedle: Rokicie
typ zadania/obszar: przystanki
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 100 000 zł
realizator zadania: Zarząd Inwestycji Miejskich
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 674950
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: konkurs
Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II
osiedle: Teofilów-Wielkopolska
typ zadania/obszar: zieleń i rekreacja
kwota na zadanie: 600000
realizator zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej
rok realizacji: 2018
konkurs/algorytm: konkurs
Dokończenie wymiany ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 142
osiedle: Zarzew
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: remontowe
kwota na zadanie: 8 500 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Doposazenie Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 10 w Łodzi przy ul. Kadłubka 40
osiedle: Chojny-Dąbrowa
typ zadania/obszar: instytucje kultury
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 28 000 zł
realizator zadania: Wydział Kultury
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Doposazenie ogrodu przedszkolnego i wytmiana stolarki drzwiowej w PM nr 117 w Łodzi przy ul. Kadłubka 38
osiedle: Chojny-Dąbrowa
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: remontowe
kwota na zadanie: 15 000 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm
Doposazenie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi przy ul. Rydla 17
osiedle: Chojny-Dąbrowa
typ zadania/obszar: instytucje edukacyjne
inwestycja/remont/miękkie: inwestycyjne
kwota na zadanie: 20 000 zł
realizator zadania: Wydział Edukacji
rok realizacji: 2017
konkurs/algorytm: algorytm

Metryka strony i historia zmian