Nabór wniosków w terminie do dnia 15 października 2023 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1775/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian