Zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 130 000 zł


Komunikat informujący o zmianie konta do wpłaty wadium w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Od dnia 01.01.2022 r. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 

Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPW

IBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 0911 0931


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.33.2021
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 13.04.2021 13:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DSR-ZP-II.271.33.2021

160 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogószenie o zmianie DSR-ZP-II.271.33.2021

68 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.05

67 KB

Ogloszenie o zmianie DSR-ZP-II.271.33.2021 28.05

79 KB

Ogłoszenie o zmianie nr tymcz z 11.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

71 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z numerem z dnia 16.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

68 KB

Ogłoszenie o zmianie bez numeru z dnia 18.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

76 KB

Ogłoszenie o zmnianie z nr 22.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

73 KB

Ogłoszenie o zmianie bez nr 29.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

71 KB

Ogłoszenie o zmianie z nr 02.07 DSR-ZP-II.271.33.2021

67 KB

ogłoszenie_o_zmianie_bez_nr_02.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

84 KB

ogłoszenie_o_zmianie_z_nr_07.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

70 KB

ogłoszenie_oOzmianie_bez_nr_14.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

72 KB

ogłoszenie_o_zmianie_z_nr_16.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

68 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

SWZ z podpisem DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

8 MB

załacznik 11 DSR-ZP-II.271.271.33.2021

220 KB

Załaczniki do odp i zm z dnia 18.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

23 MB

wzór umowy z dnia 18.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

1 MB

Przedmiar drogowy 29.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

323 KB

Północna_Ogrodowa_-_przedmiar_drogowy_02.07.2021_aktualne

316 KB

Wzór_umowy_ogrodowa_pólnocna_MT_010721_Akceptzmian

1 MB

Załącznik_1_OPZ_02.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

567 KB

Załącznik_nr_7_-_warunki_pielegnacji_materiału_roślinnego

34 KB

Zał._nr_2_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy_DSR-ZP-II.271.33.2021

423 KB

Zał._nr_2_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy_DSR-ZP-II.271.33.2021

298 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021

142 KB

Zmiana SWZ 17.05

116 KB

Zmiana SWZ DSR-ZP-II.271.33.2021 28.05

165 KB

Zmiana SWZ z dnia 11.06.2021 DSR-ZP-II.271.33.2021

116 KB

zmiana do SWZ z dnia 18.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

173 KB

Zmiana SWZ 29.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

138 KB

Zmiana_SWZ_02.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

142 KB

Zmiana_SWZ_12.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

147 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź DSR-ZP-II.271.33.2021

495 KB

Załaczniki do zmiany i odp DSR-ZP-II.271.33.2021

10 MB

Odpowiedzi do SWZ z dnia 18.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

2 MB

Odpowiedzi 29.06 DSR-ZP-II.271.33.2021

147 KB

odpowiedzi_02.07_DSR-ZP-II.271.33.2021

492 KB

Odwołania Odwołanie DSR-ZP-II.271.33.2021

3 MB

Przystąpienie do Odwołania DSR-ZP-II.271.33.2021

172 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór DSR-ZP-II.271.33.2021

224 KB

Informacja z otwarcia ofert Infomacja z otwarcia DSR-ZP-II.271.33.2021

111 KB

Inne Informacje infomacja o kwocie na sfinansowanie DSR-ZP-II.271.33.2021

104 KB

Ogłoszenie o wyniku DSR-ZP-II.271.33.2021

46 KB

Ogłoszenie o zmanie umowy

3 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel / WZP (13.04.2021 13:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel / WZP (14.03.2023 11:30)

Ilość odwiedzin: 10497

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.03.2023 11:30 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
14.03.2023 11:30 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
14.01.2022 15:25 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
14.01.2022 15:24 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
08.10.2021 15:09 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
08.10.2021 15:08 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
23.07.2021 13:03 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
23.07.2021 10:25 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
16.07.2021 09:08 Dariusz Himstedt / WZP Modyfikacja treści
14.07.2021 15:16 Dariusz Himstedt / WZP Modyfikacja treści
07.07.2021 09:15 Dariusz Himstedt / WZP Modyfikacja treści
05.07.2021 13:58 Dariusz Himstedt / WZP Modyfikacja treści
05.07.2021 13:57 Dariusz Himstedt / WZP Modyfikacja treści
02.07.2021 11:16 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
01.07.2021 16:19 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
01.07.2021 16:18 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
01.07.2021 11:08 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
22.06.2021 10:40 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
21.06.2021 14:16 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
16.06.2021 11:23 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
14.06.2021 09:36 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
28.05.2021 12:25 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
17.05.2021 10:17 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
04.05.2021 10:16 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
26.04.2021 14:06 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
13.04.2021 14:22 Maria Herszel / WZP Modyfikacja treści
13.04.2021 13:00 Maria Herszel / WZP Utworzenie strony