Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.96.2018
Jednostka kontrolowana: Punkt Przedszkolny "Domowe Przedszkole Oliwkowy Gaj"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_96_2018_pp_dom_przed_oliwkowy_gaj_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.95.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 174
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_95_2018_sp_nr_174_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.94.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 45
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_94_2018_sp_nr_45_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.93.2018
Jednostka kontrolowana: 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_93_2018_2_dps_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.92.2018
Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_92.2018_mos_3_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.91.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 44
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_91_2018_sp_nr_44_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.90.2018
Jednostka kontrolowana: Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_90_2018_biuro_ds._part_spol_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.9.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 101
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_9.2018_sp_nr_101_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.89.2018
Jednostka kontrolowana: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejrnka
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_89_2018_teatr_nowy_w_lodzi_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.88.2018
Jednostka kontrolowana: Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_88.2018_szk_schr_mlo_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.87.2018
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Witaminka
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_87_2018_przed_witaminka_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.86.2018
Jednostka kontrolowana: Punkt Przedszkolny KOALA
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_86_2018_pp_koala_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.85.2018
Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Przedszkole "PARKOWE"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_85_2018_niepub_przed_parkowe_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.84.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 58
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_84.2018_sp_58_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.83.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 137
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_83_2018_sp_nr_137_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.82.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_82_2018_dps_spraw_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.81.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_81.2018_sp_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.80.2018
Jednostka kontrolowana: Zarząd Zieleni Miejskiej
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_80_2018_zzm_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.8.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_8.2018_dps_pogodna_jesien_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.79.2018
Jednostka kontrolowana: Teatr Lalek Arlekin
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_79.2018_teatr_lalek_arlekin_wp_181207.pdf

Metryka strony i historia zmian