Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.92.2018
Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_92.2018_mos_3_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.9.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 101
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_9.2018_sp_nr_101_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.88.2018
Jednostka kontrolowana: Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_88.2018_szk_schr_mlo_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.84.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 58
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_84.2018_sp_58_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.81.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_81.2018_sp_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.8.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodna Jesień"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_8.2018_dps_pogodna_jesien_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.79.2018
Jednostka kontrolowana: Teatr Lalek Arlekin
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_79.2018_teatr_lalek_arlekin_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.78.2018
Jednostka kontrolowana: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_78.2018_spec_osr_sw_nr_4_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.77.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 193
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_77.2018_sp_nr_193_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.76.2018
Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_76.2018_spec_osr_sw_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.75.2018
Jednostka kontrolowana: Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzew"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_75.2018_mcm_widzew_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.74.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 38
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_74.2018_sp_nr_38_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.73.2018
Jednostka kontrolowana: Łódzki Ośrodek Geodezji
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_73.2018_lódzki_osrodek_geodezji_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.72.2018
Jednostka kontrolowana: Muzeum Kinematografii
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_72.2018_muzeum_kinematografii_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.71.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 91
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_71.2018_sp_nr_91_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.70.2018
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_70.2018_zsp_nr_20_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.7.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Literatury
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_7.2018_dom_literatury_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.69.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 36
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_69.2018_sp_nr_36_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.68.2018
Jednostka kontrolowana: Centrum Świadczeń Socjalnych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_68.2018_lcss_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.67.2018
Jednostka kontrolowana: Centrum Kultury Młodych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_67.2018_centrum_kultury_mlodych_wp_181206.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (06.12.2018 10:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.02.2019 13:51)

Informację opracował: Agnieszka Domańska-Skura (26.11.2018)

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Ilość odwiedzin: 1044