Dokumentacja kontroli - 2016 r.

DOA-BAK-I.1711.83.2016
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 120
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 83.2016_Szkoła_Podstawowa_nr_20_odst_od_sprzd_wpgo_181001.pdf
DOA-BAK-I.1711.73.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 73
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 73.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_73_odst_od_sprzd_wpgo_181001.pdf
DOA-BAK-I.1711.61.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 42
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 61.2016_Przedszkolne_Miejskie_nr_42_odst_od_sprzd_wpgo_180928.pdf
DOA-BAK-I.1711.52.2016
Jednostka kontrolowana: IV Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 52.2016_IV_Liceum_Ogolnoksztłcące_odst_od_sprzd_wpgo_180928.pdf
DOA-BAK-I.1711.30.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 88
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 30.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_88_wp_180928.pdf
DOA-BAK-I.1711.26.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 12
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 26.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_12_odst_od_sprzd_wpgo_180928.pdf
DOA-BAK-I.1711.23.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 106
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: 23.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_106_odst_od_sprzd_wpgo_180928.pdf
DOA-BAK-I.1711.128.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 164
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_128.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_164_aw_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.127.2016
Jednostka kontrolowana: Zarząd Lokali Miejskich
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_127.2016_Zarzad_Lokali_Miejskich_sprzd_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.126.2016
Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka nr 2
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_126.2016_Dom_Dziecka_nr_2_wp_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.125.2016
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 175
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_125.2016_Szkola_Podstawowa_nr_175_aw_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.124.2016
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 46
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_124.2016_Szkola_Podstawowa_nr_46_wp_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.123.2016
Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze nr 1
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_123.2016_Pogotowie_Opiekuncze_nr_1_odst_od_wpgo_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.122.2016
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_122.2016_Zespól_Szkól_Ogólnoksztalcacych_nr_4_odst_od_wpgo_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.121.2016
Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_121.2016_Miejska_Biblioteka_Publiczna_Lódz_Baluty_wp_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.120.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 124
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_120.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_124_odst_od_wpgo_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.119.2016
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 174
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_119.2016_Przedszkole_Miejskie_nr_174_aw_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.118.2016
Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_118.2016_Specjalny_Osrodek_Szkolno-Wychowawczy_nr_6_aw_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.117.2016
Jednostka kontrolowana: Centrum Swiadczeń Socjalnych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_117_2016_Centrum_Swiadczen_Socjalnych_wp_180925.pdf
DOA-BAK-I.1711.116.2016
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 61
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_116.2016_Szkola_Podstawowa_nr_61_wp_180925.pdf

Metryka strony i historia zmian