Dokumentacja kontroli - 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.99.2017
Jednostka kontrolowana: Fabryka Sztuki
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_99_2017_Fabryka_Sztuki_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.98.2017
Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_98_2017_Centrum_Ksztalcenia_Zawodowego_Ustawicznego_Not_sluzb_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.97.2017
Jednostka kontrolowana: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_97_2017_Miejskie_Centrum_Terapii_i_Profilaktyki_Zdrowotnej_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.96.2017
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_96_2017_Zespól_Szkól_Ponadgimnazjalnych_nr_3_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.95.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 5
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_95_2017_Publiczne_Gimnazjum_nr_5_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.94.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 32
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_94_2017_Publiczne_Gimnazjum_nr_32_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.93.2017
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkól Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_93_2017_Zespól_Szkól_Ekonomii_i_Uslug_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.92.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 162
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_92_2017_Szkola_Podstawowa_nr_162_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.91.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 19
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_91_2017_Szkola_Podstawowa_nr_19_odst_sporz_wpgo_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.90.2017
Jednostka kontrolowana: Bursa Szkolna nr 12
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_90_2017_Bursa_Szkolna_nr_12_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.9.2017
Jednostka kontrolowana: Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_9_2017_Schronisko_dla_Bezdomnych_Kobiet_w_Lodzi_wp_180821.pdf
DOA-BAK-I.1711.89.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 44
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_89_2017_Szkola_Podstawowa_nr_44_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.88.2017
Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka nr 8
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_88_2017_Dom_Dziecka_nr_8_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.87.2017
Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_87_2017__Mlodziezowy_Osrodek_Socjoterapii_SOS_nr_1_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.86.2017
Jednostka kontrolowana: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_86_2017_Centrum_Zajec_Pozaszkolnych_nr_3_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.85.2017
Jednostka kontrolowana: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_85_2017_Centrum_Dialogu_im__Marka_Edelmana_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.84.2017
Jednostka kontrolowana: Bursa Szkolna nr 11
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_84_2017_Bursa_Szkolna_nr_11_wp_180828.pdf
DOA-BAK-I.1711.83.2017
Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_83_2017_Miejski_Osrodek_Pomocy_Spolecznej_Sprawozdanie_180827.pdf
DOA-BAK-I.1711.82.2017
Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_82_2017_Specjalny_Osrodek_Szkolno-Wychowawczy_nr_1_wp_180827.pdf
DOA-BAK-I.1711.81.2017
Jednostka kontrolowana: Pogotowie Opiekuńcze nr 2
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_81_2017_Pogotowie_Opiekuncze_nr_2_wp_180827.pdf

Metryka strony i historia zmian