Nabory kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1815/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą w tutejszym Urzędzie proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert aplikacyjnych:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2024

29.02.2024
Numer ewidencyjny: 21/DEP-BPZ.III/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportu drogowego osób/rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego w Oddziale ds. Krajowego Transportu Drogowego w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_20240229.pdf
29.02.2024
Numer ewidencyjny: 20/DZSP-Inf.VII/2/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20240229.pdf
27.02.2024
Numer ewidencyjny: 19/DEK-OŚR.I/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 08.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20240227.pdf
27.02.2024
Numer ewidencyjny: 18/DM-ZNN.IV/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. przekształceń z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 08.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20240227.pdf
27.02.2024
Numer ewidencyjny: 17/DZSP-ZSS.II/3/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 08.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20240227.pdf
21.02.2024
Numer ewidencyjny: 16/DFP-Ksg.IV/2/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20240221.pdf
21.02.2024
Numer ewidencyjny: 15/DPRG-UA.XI/2/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych oraz ewidencji i sprawozdawczości w Oddziale Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 04.03.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20240221.pdf
19.02.2024
Numer ewidencyjny: 14/DPr-BAWiK.I/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_20240219.pdf
05.02.2024
Numer ewidencyjny: 13/DSR-BAM.I/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20240205.pdf
01.02.2024
Numer ewidencyjny: 12/DOM-USC.I/1/II/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 12.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20240201.pdf
25.01.2024
Numer ewidencyjny: 11/DPRG-UA.V/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 09.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20240125.pdf
25.01.2024
Numer ewidencyjny: 10/DZSP-ZSS.II/2/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru administracyjno-organizacyjnego nad jednostkami opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20240125.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_10_20220223.pdf
24.01.2024
Numer ewidencyjny: 9/DOM-ZKM.IX/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zgłoszeń interwencyjnych w Oddziale ds. Procedur i Zgłoszeń Interwencyjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.02.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_20240124.pdf
15.01.2024
Numer ewidencyjny: 8/DZSP-Inf.VII/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_1_20240115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_8_20240208.pdf
15.01.2024
Numer ewidencyjny: 7/DZSP-ZSS.II/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 26.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_1_20240115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_7_20220223.pdf
15.01.2024
Numer ewidencyjny: 6/DFP-Ksg/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_20240115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_6_20240208.pdf
11.01.2024
Numer ewidencyjny: 5/DFP-Fn.III/2/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_20240111.pdf
11.01.2024
Numer ewidencyjny: 4/DOM-SOK.II/1/XII/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 26.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_1_20240111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_4_20240229.pdf
11.01.2024
Numer ewidencyjny: 3/DFP-Fn.IV/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_20240111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_3_20240208.pdf
11.01.2024
Numer ewidencyjny: 2/DSR-BPM.I/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20240111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_2_20240208.pdf
04.01.2024
Numer ewidencyjny: 1/DPr-BRM.I/1/I/2024
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sesji Rady Miejskiej w Oddziale ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_20240104.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_1_20240208.pdf

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2023

27.12.2023
Numer ewidencyjny: 257/DM-DM.V/20/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat adiacenckich i planistycznych w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_257_20231227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_257_20240220.pdf
27.12.2023
Numer ewidencyjny: 256/DFP-Fn.III/12/XII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_256_20231227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_256_20240220.pdf
14.12.2023
Numer ewidencyjny: 255/DRS-BRiM.V/7/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców (Latarnik Społeczny) w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 05.01.2024
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_255_20231214.pdf
13.12.2023
Numer ewidencyjny: 254/DEP-BPZ.IV/10/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_254_20231213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_254_20240124.pdf
12.12.2023
Numer ewidencyjny: 253/DZSP-TG.III/5/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_253_20231212.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_253_20240104.pdf
08.12.2023
Numer ewidencyjny: 252/DZSP-ZSS.II/8/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru administracyjno-organizacyjnego nad jednostkami opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 18.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_252_20231208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_252_20240124.pdf
08.12.2023
Numer ewidencyjny: 251/DM-ZNN.I/16/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_251_20231208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_251_20240111.pdf
07.12.2023
Numer ewidencyjny: 250/DPr-ZK.I/9/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 18.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_250_20231207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_250_20240111.pdf
06.12.2023
Numer ewidencyjny: 249/DRS-MRK/1/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi konsumentów w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 18.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_249_20231206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_249_20230103.pdf
05.12.2023
Numer ewidencyjny: 248/DFP-Bd.II/8/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_248_20231205.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_248_20240111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_248_20240212.pdf
01.12.2023
Numer ewidencyjny: 247/DZSP-ZSS.II/7/XII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_247_20231201.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_247_20231212.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_247_20240111.pdf
01.12.2023
Numer ewidencyjny: 246/DZSP-ZSS.VII/6/XII/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki senioralnej i zdrowotnej w Oddziale ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_246_20231201.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_246_20231227.pdf
27.11.2023
Numer ewidencyjny: 245/DZSP-Inf.VII/14/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_245_20231127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_245_20240111.pdf
22.11.2023
Numer ewidencyjny: 244/DOM-USC.I/8/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 06.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_244_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_244_20231227.pdf
22.11.2023
Numer ewidencyjny: 243/DFP-Ksg.VI/15/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_243_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_243_20231227.pdf
22.11.2023
Numer ewidencyjny: 242/DSR-BAM.III/5/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 04.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_242_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_242_20231227.pdf
22.11.2023
Numer ewidencyjny: 241/DZSP-BHP/1/XI/2023
Nazwa stanowiska: Starszy inspektor ds. bhp w Oddziale ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_241_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_241_20231227.pdf
22.11.2023
Numer ewidencyjny: 240/DPRG-BAr.I/6/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.12.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_240_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_240_20240102.pdf
20.11.2023
Numer ewidencyjny: 239/DEP-GK.V/8/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 30.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_239_20231120.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_239_20231227.pdf
14.11.2023
Numer ewidencyjny: 238/DPRG-UA.XII/15/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kancelaryjno-ewidencyjnych w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_238_20231114.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_238_20231227.pdf
13.11.2023
Numer ewidencyjny: 237/DPr-BRM.I/3/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sesji Rady Miejskiej w Oddziale ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 23.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_237_1_20231113.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_237_20231205.pdf
09.11.2023
Numer ewidencyjny: 236/DPr-ZK.III/8/XI/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. profilaktyki zagrożeń i systemu bezpieczeństwa w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 20.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_236_20231109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_236_20231206.pdf
08.11.2023
Numer ewidencyjny: 235/DFP-Ksg.VIII/14/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 22.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_235_20231108.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_235_20231218.pdf
07.11.2023
Numer ewidencyjny: 234/DPRG-BRG.VI/12/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 17.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_234_20231107.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_234_20240102.pdf
03.11.2023
Numer ewidencyjny: 233/DSR-BPM.I/2/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 13.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_233_20231103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_233_20231201.pdf
03.11.2023
Numer ewidencyjny: 232/DPr-ZK.I/7/XI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 13.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_232_20231103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_232_20231120.pdf
31.10.2023
Numer ewidencyjny: 231/DEP-Ed.I/13/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_231_20231031.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_231_20231129.pdf
30.10.2023
Numer ewidencyjny: 230/DSR-ZP.IV/3/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 13.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_230_20231030.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_230_20231130.pdf
30.10.2023
Numer ewidencyjny: 229/DOM-SOK.II/17/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 13.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_229_20231030.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_229_20231218.pdf
30.10.2023
Numer ewidencyjny: 228/DM-ZNN.VI/15/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_228_20231030.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_228_20231206.pdf
30.10.2023
Numer ewidencyjny: 227/DRS-BRiM.V/6/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców (Latarnik Społeczny) w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_227_20231030.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_227_20231212.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 226/DFP-Ksg.I/13/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_226_20231206.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 225/DFP-Bd.II/7/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_225_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_225_20231201.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 224/DM-DM.XI/19/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 10.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_224_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_224_20231213.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 223/DPRG-UA.I/14/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_223_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_223_20231130.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 222/DM-DM.XIV/18/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw II w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_222_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_222_20231121.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 221/DM-DM.IX/17/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_221_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_221_20231121.pdf
27.10.2023
Numer ewidencyjny: 220/DSR-BAM.I/4/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_220_20231027.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_220_20231207.pdf
23.10.2023
Numer ewidencyjny: 219/DPRG-BAr.I/5/X/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. gminnej ewidencji zabytków w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_219_20231023.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_219_20231130.pdf
23.10.2023
Numer ewidencyjny: 218/DM-ZNN.I/14/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo-finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_218_20231023.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_218_20231130.pdf
10.10.2023
Numer ewidencyjny: 217/DFP-Ksg.VI/12/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_217_20231010.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_217_20231121.pdf
09.10.2023
Numer ewidencyjny: 216/DOM-ZKM.I/10/X/2023
Nazwa stanowiska: Kierownik Archiwum Zakładowego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 31.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_216_20231009.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_216_20231020.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_216_20231109.pdf
06.10.2023
Numer ewidencyjny: 215/DEK-BEJP.II/1/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji programów ochrony powietrza w Zespole ds. Realizacji Programów Ochrony Powietrza w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 19.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_215_20231006.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_215_20231109.pdf
03.10.2023
Numer ewidencyjny: 214/DEK-OŚR.II/6/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ochrony terenów zieleni w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_214_20231003.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_214_20231102.pdf
03.10.2023
Numer ewidencyjny: 213/DPr-ZK.I/6/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 17.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_213_20231003.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_213_20231109.pdf
03.10.2023
Numer ewidencyjny: 212/DZSP-Inf.IV/13/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.11.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_212_20231003.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_212_20231018.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_212_20240111.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 211/DFP-Bd.II/6/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_211_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_211_20231102.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 210/DOM-USC.I/7/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 12.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_210_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_210_20231122.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 209/DPr-ZK.III/5/X/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. profilaktyki zagrożeń i systemu bezpieczeństwa w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 16.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_209_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_209_20231109.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 208/DEP-BPZ.IV/9/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_208_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_208_20231109.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 207/DOM-SOK.VII/16/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 13.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_207_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_207_20231109.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 206/DZSP-Inf.VII/12/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_206_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_206_20231121.pdf
02.10.2023
Numer ewidencyjny: 205/DPRG-BAr.II/4/X/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 16.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_205_20231002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_205_20231121.pdf
29.09.2023
Numer ewidencyjny: 204/DSR-BIM.II/2/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sygnalizacji świetlnej i systemów sterowania w Oddziale Sygnalizacji Świetlnej i Systemów Sterowania w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20230929.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 203/DOM-SOK.I/15/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_203_20231109.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 202/DOM-SOK.II/14/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_202_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_202_20231130.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 201/DOM-USC.III/6/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_201_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_201_20231106.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 200/DZSP-ZSS.IV/5/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami w Oddziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_200_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 199/DFP-Fn.IV/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_199_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 198/DZSP-ZSS.II/4/IX/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_198_20231020.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 197/DEP-GK.V/7/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_197_20231117.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 196/DOM-ZKM.II/9/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi połączeń teleinformatycznych w Oddziale Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 195/DM-DM.X/16/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zasobu i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20230925.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.09.2023
Numer ewidencyjny: 194/DFP-Ksg.III/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej majątku Urzędu Miasta Łodzi, Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_20230922.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_194_20231016.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_194_20231121.pdf
21.09.2023
Numer ewidencyjny: 193/DEP-Ed.V/12/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 02.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_20230921.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
21.09.2023
Numer ewidencyjny: 192/DFP-Fn.VII/10/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 02.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_20230921.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.09.2023
Numer ewidencyjny: 191/DFP-Ksg.I/10/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_20230920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_20231024.pdf
20.09.2023
Numer ewidencyjny: 190/DFP-Ksg.IV/9/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20230920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_190_20231024.pdf
19.09.2023
Numer ewidencyjny: 189/DRS-BRiM.V/5/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 29.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_189_20230919.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_189_20231023.pdf
18.09.2023
Numer ewidencyjny: 188/DOM-ZKM.VI/8/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_188_20230918.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.09.2023
Numer ewidencyjny: 187/DEK-KS.I/1/IX/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. ochrony przyrody w Oddziale Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 25.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_187_20230913.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.09.2023
Numer ewidencyjny: 186/DM-DM.IX/15/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_186_20230913.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.09.2023
Numer ewidencyjny: 185/DEP-Ed.I/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 22.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_185_20230912.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.09.2023
Numer ewidencyjny: 184/DSR-BAM.V/3/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych w Oddziale ds. Konsultacji Społecznych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_184_20230911.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.09.2023
Numer ewidencyjny: 183/DPr-ZK.I/4/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 18.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20230907.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.09.2023
Numer ewidencyjny: 182/DSR-BAM.I/2/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_20230907.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.08.2023
Numer ewidencyjny: 181/DFP-BE.V/1/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. orzecznictwa i egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym na Samodzielnym Stanowisku ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20230830.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.08.2023
Numer ewidencyjny: 180/DFP-Ksg.VI/8/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20230823.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_180_20231004.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 179/DM-ZNN.II/13/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 178/DM-ZNN.IX/12/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 177/DZSP-TG.I/4/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 176/DZSP-Inf.VII/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_20230929.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 175/DSR-ZP.IV/2/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 174/DFP-Fn.VII/9/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 28.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_174_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 173/DM-DM.XI/14/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 172/DFP-Fn.I/8/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 171/DEP-GK.III/6/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 170/DPRG-BRG.II/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 169/DSR-BS.IV/1/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 168/DOM-SOK.I/13/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 167/DOM-SOK.VII/12/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 166/DOM-SOK.V/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych i obsługi kancelaryjnej w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
01.08.2023
Numer ewidencyjny: 165/DZSP-Inf.V/10/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_20230801.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.07.2023
Numer ewidencyjny: 164/DPr-BZK.III/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_1_20230731.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.07.2023
Numer ewidencyjny: 163/DZSP-ZSS.VII/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. polityki senioralnej i zdrowotnej w Oddziale ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_163_20230724.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.07.2023
Numer ewidencyjny: 162/DFP-Fn.III/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_162_20230724.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
21.07.2023
Numer ewidencyjny: 161/DZSP-Inf.VII/9/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_161_20230721.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.07.2023
Numer ewidencyjny: 160/DPRG-UA.XII/13/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. archiwizacji w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_160_20230720.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.07.2023
Numer ewidencyjny: 159/DPRG-UA.IV/12/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_159_20230720.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.07.2023
Numer ewidencyjny: 158/DPr-BRM.V/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_158_20230719.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.07.2023
Numer ewidencyjny: 157/DOM-SOK.III/10/VII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. związanych z ewidencją pojazdów w Oddziale Ewidencji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_157_20230719.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.07.2023
Numer ewidencyjny: 156/DM/1/VII/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_156_20230718.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.07.2023
Numer ewidencyjny: 155/DM-DM.IX/14/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_155_20230718.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_155_20230907.pdf
17.07.2023
Numer ewidencyjny: 154/DEP-Ed.V/10/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_20230717.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_154_20230915.pdf
17.07.2023
Numer ewidencyjny: 153/DZSP-Inf.III/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_20230717.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 152/DPr-ZK.IV/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji zadań obronnych Prezydenta Miasta Łodzi w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20230713.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 151/DZSP-Inf.IV/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_151_20230713.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_151_20230801.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_151_20230929.pdf
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 150/DPr-ZK.III/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. profilaktyki pożarowej i ochrony przeciwpożarowej w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_150_20230713.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_150_20230731.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 149/DM-ZNN.IX/11/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 148/DM-DM.XV/13/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z ochroną tytułu własności do nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 147/DM-DM.IX/12/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 146/DEP-GK.IV/5/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.07.2023
Numer ewidencyjny: 145/DSR-BPM.III/1/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Oddziale ds. Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20230711.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.07.2023
Numer ewidencyjny: 144/DPr-WPr.I/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_144_20230711.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 143/DOM-USC.III/5/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_143_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 142/DOM-USC.I/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_142_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_142_20231122.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 141/DFP-Ksg.IV/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_141_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_141_20230915.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 140/DFP-Ksg.I/6/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_140_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_140_20230915.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 139/DOM-SOK.II/9/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_139_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 138/DRS-BRiM.III/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_138_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 137/DPRG-UA.XII/11/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kancelaryjno-ewidencyjnych w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_137_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 136/DEP-BPZ.IV/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 135/DZSP-TG.I/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_135_20230814.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 134/DOM-SOK.I/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
30.06.2023
Numer ewidencyjny: 133/DFP-Fn.VII/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_20230630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_133_20230814.pdf
30.06.2023
Numer ewidencyjny: 132/DFP-Fn.I/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_20230630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_132_20230801.pdf
29.06.2023
Numer ewidencyjny: 131/DEK-OŚR.I/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_20230629.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26.06.2023
Numer ewidencyjny: 130/DM-ZNN.II/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20230626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_130_20230814.pdf
23.06.2023
Numer ewidencyjny: 129/DOM-SOK.VI/7/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 03.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_20230623.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.06.2023
Numer ewidencyjny: 128/DEP-GK.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_20230622.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_128_20230801.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 127/DEK-OŚR.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjnych w Zespole ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 126/DM-DM.XI/11/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_126_1_20230802.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 125/DOM-SOK.II/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 124/DOM-SOK.V/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych i obsługi kancelaryjnej w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BPZ_nabor_124_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 123/DZSP-Inf.V/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 03.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_123_20230801.pdf
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 122/DM-DM.IV/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_20230619.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_122_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 121/DEP-GK.VII/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 120/DFP-Bd.II/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 29.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 119/DPRG-BRG.VI/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_119_20230614.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_119_20230629.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 118/DPRG-BRG.III/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 117/DOM-ZKM.I/7/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 26.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20230615.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 116/DPRG-BAr.I/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 26.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20230614.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_116_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 115/DPRG-UA.VII/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 114/DFP-Fn.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 113/DPRG-UA.VI/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 112/DM-ZNN.IX/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 23.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_112_20230712.pdf
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 111/DZSP-Inf.III/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20230717.pdf
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 110/DM-ZNN.VIII/8/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_1_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.06.2023
Numer ewidencyjny: 109/DRS-BRiM.III/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 22.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_20230612.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.06.2023
Numer ewidencyjny: 108/DPRG-BRG.II/8/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_20230607.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_108_20230623.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20230801.pdf
31.05.2023
Numer ewidencyjny: