Nabory kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1815/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą w tutejszym Urzędzie proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert aplikacyjnych:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2022

29.09.2022
Numer ewidencyjny: 212/DEP-Ed.XVI/28/IX/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowe w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 10.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_212_20220929.pdf
28.09.2022
Numer ewidencyjny: 211/DPRG-UA.XIV/12/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_211_20220928.pdf
28.09.2022
Numer ewidencyjny: 210/DSR-BPM.I/4/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodz w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_210_20220928.pdf
27.09.2022
Numer ewidencyjny: 209/DRS-Spt.III/1/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 07.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_209_20220927.pdf
27.09.2022
Numer ewidencyjny: 208/DFP-Ksg.VI/16/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_208_20220927.pdf
23.09.2022
Numer ewidencyjny: 207/DEK-KS.II/3/IX/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. zarządzania programami i projektami w Oddziale ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 03.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_207_20220923.pdf
20.09.2022
Numer ewidencyjny: 206/DEP-GK.V/8/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_206_20220920.pdf
20.09.2022
Numer ewidencyjny: 205/DPRG-BAr.I/5/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 04.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_205_20220920.pdf
20.09.2022
Numer ewidencyjny: 204/DFP-BE.III/4/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20220920.pdf
19.09.2022
Numer ewidencyjny: 203/DOM-SOK.VII/13/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 03.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_20220919.pdf
19.09.2022
Numer ewidencyjny: 202/DEP-Ed.V/27/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów edukacyjnych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.10.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_202_20220919.pdf
19.09.2022
Numer ewidencyjny: 201/DEP-Ed.XII/26/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_201_20220919.pdf
19.09.2022
Numer ewidencyjny: 200/DEP-Ed.XIII/25/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niesamorządowych oraz pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Placówek Niesamorządowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_200_20220919.pdf
12.09.2022
Numer ewidencyjny: 199/DPRG-BRG.II/11/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 26.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_199_20220912.pdf
08.09.2022
Numer ewidencyjny: 198/DZSP-Inf.VII/18/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_20220908.pdf
07.09.2022
Numer ewidencyjny: 197/DZSP-Inf.IV/17/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 21.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_20220907.pdf
05.09.2022
Numer ewidencyjny: 196/DFP-BE.III/3/IX/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_20220905.pdf
29.08.2022
Numer ewidencyjny: 195/DM-DM.IX/10/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20220829.pdf
29.08.2022
Numer ewidencyjny: 194/DEK-OŚR.I/10/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 12.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_20220829.pdf
26.08.2022
Numer ewidencyjny: 193/DPRG-UA.V/11/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 05.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_20220826.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_193_20220923.pdf
25.08.2022
Numer ewidencyjny: 192/DSR-BIM.III/5/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 08.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_20220825.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_192_20220923.pdf
25.08.2022
Numer ewidencyjny: 191/DFP-Fn.IV/5/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_20220825.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_20220923.pdf
25.08.2022
Numer ewidencyjny: 190/DSR-ZP.VIII/5/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 08.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20220825.pdf
25.08.2022
Numer ewidencyjny: 189/DFP-Fn.I/4/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_189_20220825.pdf
24.08.2022
Numer ewidencyjny: 188/DPRG-UA.XIV/10/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_188_20220824.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_188_20220923.pdf
24.08.2022
Numer ewidencyjny: 187/DSR-BAM.XI/10/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i inicjatyw mieszkańców w Oddziale ds. Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Mieszkańców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_187_20220824.pdf
24.08.2022
Numer ewidencyjny: 186/DEK-OŚR.I/9/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 07.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_186_20220824.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_186_20220916.pdf
23.08.2022
Numer ewidencyjny: 185/DRS-MRK/1/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi konsumentów w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 06.09.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_185_20220823.pdf
28.07.2022
Numer ewidencyjny: 183/DFP-Ksg.VI/15/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20220728.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_183_20220923.pdf
28.07.2022
Numer ewidencyjny: 182/DPRG-BAr.I/4/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_20220728.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_182_20220916.pdf
25.07.2022
Numer ewidencyjny: 181/DSR-BAM.VII/9/VII/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. równego traktowania w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 04.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20220725.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_181_20220825.pdf
25.07.2022
Numer ewidencyjny: 180/DEK-OŚR.IV/8/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji dotacji i projektów w Zespole ds. Realizacji Programów Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 04.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20220725.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_180_20220825.pdf
25.07.2022
Numer ewidencyjny: 179/DRS-BRiM.VII/6/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. społecznego aspektu rewitalizacji w Oddziale ds. Działań Społecznych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 04.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_20220725.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_179_20220825.pdf
21.07.2022
Numer ewidencyjny: 178/DPRG-BRG.II/10/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 02.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_20220721.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_178_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 177/DM-DM.IX/9/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_177_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 176/DEP-Ed.X/24/VII/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. nadzoru nad prowadzonymi szkołami podstawowymi w Zespole ds. Szkół Podstawowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 04.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_20220830.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 175/DZSP-Inf.VII/16/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_175_20220830.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 174/DEP-Ed.X/23/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia szkół podstawowych w Zespole ds. Szkół Podstawowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_174_20220830.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 173/DM-DM.V/8/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_173_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 172/DZSP-TG.II/4/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania wyposażeniem i zaopatrzeniem w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_172_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 171/DM-DM.XI/7/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 170/DFP-BE.III/2/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_170_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 169/DM-DM.XVI/6/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. użyczeń i targowisk w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_169_20220817.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 168/DEP-GK.V/7/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 01.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_168_20220916.pdf
20.07.2022
Numer ewidencyjny: 167/DM-DM.V/5/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_20220720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_167_20220817.pdf
14.07.2022
Numer ewidencyjny: 166/DFP-Ksg.V/14/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo - księgowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_20220714.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_166_20220817.pdf
13.07.2022
Numer ewidencyjny: 165/DZSP-Inf.IV/15/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 03.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_20220713.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_165_20220817.pdf
13.07.2022
Numer ewidencyjny: 164/DPRG-UA.II/9/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 29.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_20220713.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_164_20220817.pdf
12.07.2022
Numer ewidencyjny: 163/DZSP-Inf.III/14/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_163_20220712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_163_20220906.pdf
12.07.2022
Numer ewidencyjny: 162/DEK-OŚR.I/7/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 26.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_162_20220712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_162_20220817.pdf
11.07.2022
Numer ewidencyjny: 161/DRS-BRiM.IV/5/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wynajmu lokali mieszkalnych Oddziału Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 21.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_161_20220711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_161_20220805.pdf
08.07.2022
Numer ewidencyjny: 160/DSR-BIM.III/4/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_160_20220708.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_160_20220805.pdf
07.07.2022
Numer ewidencyjny: 159/DEP-Ed/22/VII/2022
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 18.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_159_20220707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_159_20220727.pdf
07.07.2022
Numer ewidencyjny: 158/DEP-Ed.I/21/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 18.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_158_20220707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_158_20220805.pdf
06.07.2022
Numer ewidencyjny: 157/DSR-ZP.VIII/4/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_157_20220706.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_157_20220805.pdf
04.07.2022
Numer ewidencyjny: 156/DFP-Ksg.VIII/12/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_156_20220704.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_156_20220805.pdf
01.07.2022
Numer ewidencyjny: 155/DEK-KS.II/2/VII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i współpracy z instytucjami i organizacjami w Oddziale ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 11.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_155_20220701.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_155_20220722.pdf
20.06.2022
Numer ewidencyjny: 154/DFP-Ksg.VI/12/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_20220620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_154_20220727.pdf
15.06.2022
Numer ewidencyjny: 153/DZSP-Inf.VII/13/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_20220615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_153_20220711.pdf
15.06.2022
Numer ewidencyjny: 152/DFP-Ksg.VI/11/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20220615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_152_20220713.pdf
14.06.2022
Numer ewidencyjny: 151/DOM-SOK.I/12/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_151_20220614.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_151_20220711.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 150/DOM-ZKM.IV/6/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_150_20220613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_150_20220713.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 149/DFP-Ksg.VII/10/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20220613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_149_20220711.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 148/DPRG-BAr.I/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. Lapidarium Detalu Łódzkiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20220613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_148.20220722.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 147/DOM-ZKM. V/5/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zgłoszeń interwencyjnych w Oddziale ds. Monitoringu i Controllingu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_20220610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_147_20220711.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 146/DM-ZNN.VI/7/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20220610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_146_20220720.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 145/DPr-BZK.II/1/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kadr w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20220610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_145_20220711.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 144/DSR-BPM.V/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. nowych mediów w Oddziale ds. Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_144_20220610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_144_20220711.pdf
09.06.2022
Numer ewidencyjny: 143/DPRG-BRG.II/9/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_143_20220609.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_143_20220721.pdf
09.06.2022
Numer ewidencyjny: 142/DZSP-TG.III/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_142_20220609.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_142_20220711.pdf
03.06.2022
Numer ewidencyjny: 141/DPRG-UA.II/8/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_141_20220603.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_141_20220712.pdf
02.06.2022
Numer ewidencyjny: 140/DFP-Ksg.IV/9/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_140_20220602.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_140_20220711.pdf
02.06.2022
Numer ewidencyjny: 139/DSR-BAM.I/8/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_139_20220602.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_139_20220711.pdf
01.06.2022
Numer ewidencyjny: 138/DFP-Fn.III/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_138_20220601.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_138_20220704.pdf
01.06.2022
Numer ewidencyjny: 137/DSR-ZP.VIII/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 15.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_137_20220601.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_137_20220701.pdf
31.05.2022
Numer ewidencyjny: 136/DOM-SOK.II/11/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_20220531.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_136_20220711.pdf
31.05.2022
Numer ewidencyjny: 135/DEP-Ed.III/20/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_20220531.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_135_20220711.pdf
30.05.2022
Numer ewidencyjny: 134/DEK-OŚR.I/6/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_20220530.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_134_20220711.pdf
30.05.2022
Numer ewidencyjny: 133/DEP-Ed.VIII/19/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_20220530.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_133_20220701.pdf
27.05.2022
Numer ewidencyjny: 132/DFP-Fn.IV/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_20220527.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_132_20220704.pdf
27.05.2022
Numer ewidencyjny: 131/DEP-Ed.I/18/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_20220527.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_131_20220701.pdf
26.05.2022
Numer ewidencyjny: 130/DPRG-BAr.II/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20220526.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_130_20220704.pdf
26.05.2022
Numer ewidencyjny: 129/DEP-Ed.I/17/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 09.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_20220526.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_129_20220701.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 128/DPRG-BAr.I/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_20220525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_128_20220727.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 127/DOM-ZKM.II/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi połączeń teleinformatycznych w Oddziale Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20220525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_127_20220620.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 126/DPRG-BRG.I/8/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. przygotowywania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20220525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_126_20220711.pdf
24.05.2022
Numer ewidencyjny: 125/DFP-Bd.I/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_20220524.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_125_20220704.pdf
24.05.2022
Numer ewidencyjny: 124/DSR-BAM.IX/7/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_124_20220524.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_124_20220711.pdf
23.05.2022
Numer ewidencyjny: 123/DZSP-Inf.III/12/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_20220523.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_123_20220711.pdf
23.05.2022
Numer ewidencyjny: 122/DEP-Ed.VII/16/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 06.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_20220523.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_122_20220704.pdf
20.05.2022
Numer ewidencyjny: 121/DZSP-Inf.IV/11/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20220520.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_121_20220704.pdf
20.05.2022
Numer ewidencyjny: 120/DPr-ZK.I/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_20220520.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_120_20220707.pdf
19.05.2022
Numer ewidencyjny: 119/DEK-KS.II/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i współpracy z instytucjami i organizacjami w Oddziale ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK nabor_119_20220520.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_119_20220608.pdf
19.05.2022
Numer ewidencyjny: 118/DFP-BE.III/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 02.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20220519.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_118_20220718.pdf
18.05.2022
Numer ewidencyjny: 117/DRS-BRiM.IV/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wynajmu lokali mieszkalnych Oddziału Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20220518.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_20220704.pdf
18.05.2022
Numer ewidencyjny: 116/DRS-BRiM.IV/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20220518.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_116_20220620.pdf
17.05.2022
Numer ewidencyjny: 115/DEP-GK.IV/6/V/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20220517.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_20220620.pdf
17.05.2022
Numer ewidencyjny: 114/DSR-BIM.III/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 27.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20220517.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_114_20220705.pdf
06.05.2022
Numer ewidencyjny: 113/DZSP-Inf.VII/10/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20220506.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_113_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 112/DZSP-TG.II/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania wyposażeniem i zaopatrzeniem w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20220505.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_112_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 111/DOM-SOK.I/10/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20220505.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 110/DOM-OA.III/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportowych w Oddziale Transportu w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_20220505.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_110_20220711.pdf
04.05.2022
Numer ewidencyjny: 109/DFP-Ksg.VII/8/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 18.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_20220504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_109_20220608.pdf
04.05.2022
Numer ewidencyjny: 108/DRS-BRiM.III/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 18.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_20220504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20220608.pdf
29.04.2022
Numer ewidencyjny: 107/DPRG-UA.II/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20220429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_107_20220530.pdf
29.04.2022
Numer ewidencyjny: 106/DZSP-TG.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20220429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20220530.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20220608.pdf
28.04.2022
Numer ewidencyjny: 105/DPRG-UA.XII/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20220428.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_105_20220608.pdf
28.04.2022
Numer ewidencyjny: 104/DOM-SOK.VII/9/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20220428.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_20220530.pdf
27.04.2022
Numer ewidencyjny: 103/DM-DM.XI/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20220427.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_103_20220520.pdf
26.04.2022
Numer ewidencyjny: 102/DPRG-UA.XIII/5/IV2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_20220426.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_102_20220530.pdf
25.04.2022
Numer ewidencyjny: 101/DZSP-Inf.III/9/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20220425.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_101_20220519.pdf
25.04.2022
Numer ewidencyjny: 100/DFP-Ksg.VI/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20220425.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_100_20220608.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 99/DSR-BPM.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_99_20220530.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 98/DM-ZNN.VI/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_98_20220608.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 97/DM-ZNN.II/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_20220520.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 96/DM-ZNN.VIII/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 05.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20220530.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 95/DZSP-Inf.IV/8/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_20220519.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 94/DFP-Fn.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_94_20220525.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.I/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_93_20220530.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 92/DFP-Ksg.VI/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20220608.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 91/DOM-BBI.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Informacji Publicznej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_20220517.pdf
19.04.2022
Numer ewidencyjny: 90/DEK-OŚR.I/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20220419.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_20220525.pdf
15.04.2022
Numer ewidencyjny: 89/DEP-Ed.III/15/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20220415.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_20220525.pdf
14.04.2022
Numer ewidencyjny: 88/DSR-ZP.III/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20220414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_20220520.pdf
14.04.2022
Numer ewidencyjny: 87/DZSP-ZSS.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/ inspektor ds. kontroli w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20220414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_20220509.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 86/DSR-ZP.VIII/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 27.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20220525.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 85/DM-ZNN.I/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_20220519.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 84/DPr-ZK.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20220519.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 83/DPRG-BRG.I/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. przygotowywania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20220412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20220519.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 82/DSR-BAM.I/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_20220412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20220530.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 81/DPRG-BRG.III/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20220412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_20220722.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 80/DEP-Ed.VIII/14/IV/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 79/DM-DM.XIV/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw II w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20220520.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 78/DEP-Ed.I/13/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 77/DFP-Ksg.IV/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 76/DEP-Ed.I/12/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 75/DFP-Bd.I/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_20220519.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 74/DOM-SOK.VI/8/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_20220517.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 73/DOM-USC.I/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 15.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20220520.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 72/DPRG-BRG.VI/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20220517.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 71/DSR-BAM.IX/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20220519.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 70/DOM-BBI.I/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Informacji Publicznej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20220517.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 69/DSR-BAM.I/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_20220429.pdf
29.03.2022
Numer ewidencyjny: 68/DOM-SOK.VIII/7/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 08.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_068_20220329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20220428.pdf
28.03.2022
Numer ewidencyjny: 67/DOM-SOK.I/6/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20220328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_20220428.pdf
28.03.2022
Numer ewidencyjny: 66/DOM-SOK.II/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20220328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_20220428.pdf
23.03.2022
Numer ewidencyjny: 65/DPRG-UA.V/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_202220323.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20220428.pdf
23.03.2022
Numer ewidencyjny: 64/DEP-Ed.VII/11/III/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20220323.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_20220519.pdf
22.03.2022
Numer ewidencyjny: 63/DZSP-Inf.VII/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 12.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20220322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20220428.pdf
22.03.2022
Numer ewidencyjny: 62/DEK-OŚR.II/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ochrony terenów zieleni w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20220322.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
21.03.2022
Numer ewidencyjny: 61/DZSP-Inf.IV/6/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61__20220321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20220415.pdf
21.03.2022
Numer ewidencyjny: 60/DEK-OŚR.I/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 31.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20220321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20220415.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 59/DFP-Ksg.I/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20220506.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 58/DSR-BAM.VII/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20220411.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 57/DSR-BAM.IX/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 56/DSR-BAM.VII/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia cudzoziemców w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 55/DOM-ZKM.IV/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_55_20220419.pdf
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 54/DSR-BPM.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_54_20220517.pdf
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 53/DRS-BRiM.III/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_53_20220428.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 52/DPr-ZK.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_20220411.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 51/DEP-Kul.IV/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. mecenatu kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20220429.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 50/DFP-Bd.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_20220405.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 49/DM-ZNN.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_20220411.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 48/DOM-SOK.II/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 47/DOM-SOK.VI/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 46/DOM-SOK.VII/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20220415.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 45/DOM-SOK.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.03.2022
Numer ewidencyjny: 44/DSR-BIM.IV/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury w Oddziale Lokalizacji Sieci w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20220314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_44_20220428.pdf
14.03.2022
Numer ewidencyjny: 43/DEP-GK.III/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20220314.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.03.2022
Numer ewidencyjny: 42/DSR-BIM.III/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20220311.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.03.2022
Numer ewidencyjny: 41/DZSP-Inf.VII/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent / referent ds. monitoringu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 21.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20220311.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.03.2022
Numer ewidencyjny: 40/DOM-ZKM.III/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemu EZD w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_20220310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 39/DEP-Ed.I/10/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 38/DEP-Ed.VIII/9/III/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_38_20220401.pdf
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 37/DEP-Ed.I/8/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 36/DFP-Ksg.IV/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_36_20220401.pdf
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 35/DFP-Ksg.IV/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej w zakresie funduszy europejskich w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 34/DEK-OŚR.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 14.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.02.2022
Numer ewidencyjny: 33/DZSP-Inf.III/4/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20220225.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_33_20220415.pdf
24.02.2022
Numer ewidencyjny: 32/DEP-Ed.I/7/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20220224.pdf
Informacja o wyniku naboru: