Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pozostałe oferty pracy

24.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 201
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PPP2_SPS201_20190524.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
24.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 105
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM105_20190524.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
17.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
Termin składania ofert: 07.06.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PSMIst_20190517.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
17.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XII Liceum Ogólnokształcącym, XXIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
Termin składania ofert: 31.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_XIILO_XXIIILO_ZSP20_ZSO1_20190517.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
14.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 45, Przedszkolu Miejskim nr 76, Przedszkolu Miejskim nr 118
Termin składania ofert: 28.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_45_76_118_20190514.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
13.05.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 33, Szkole Podstawowej nr 58, Szkole Podstawowej nr 184
Termin składania ofert: 27.05.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_33_58_184_20190513.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
16.04.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 13, Przedszkolu Miejskim nr 18, Przedszkolu Miejskim nr 84
Termin składania ofert: 30.04.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM8_PM13_PM18_PM84_20190416.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
05.04.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, Bałuckim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury Młodych, Domu Literatury w Łodzi, Widzewskich Domach Kultury
Termin składania ofert: 08.05.2019
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_AOIA_BOK_CKM_DL_WKD_20190405.pdf
Informację opracował(a): Krzysztof Kowalewicz
Źródło informacji: Departament Gospodarowania Majątkiem; Wydział Kultury
25.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w:Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 195, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 146 oraz Szkole Podstawowej Specjalnej nr 60
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS_60_105_146_195_190325.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Wydział Edukacji
07.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 99, Przedszkolu Miejskim nr 128, Przedszkolu Miejskim nr 144, Przedszkolu Miejskim nr 154, Przedszkolu Miejskim nr 160, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1
Termin składania ofert: 21.03.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM99_PM128_PM144_PM154_PM160_ZPM1_20190307.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM128_PM144_PM99_PM154_ZPM1_PM160_20190426.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji
06.03.2019
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 83, Szkole Podstawowej nr 91, Szkole Podstawowej nr 182, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Termin składania ofert: 20.03.2019
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP10_SP83_SP91_SP182_ZSP1_ZSP2_20190306.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP10_SP83_SP91_SP182_ZSP1_ZSP2_20190506.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Edukacji

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (06.03.2019 09:32)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (06.03.2019 09:36)

Ilość odwiedzin: 4104