Pozostałe oferty pracy

Oferty pracy z 2024 r.

05.02.2024
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łodzi, ul. Motylowa 3
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PPP2_20240205.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Podsiadła
Źródło informacji: Wydział Edukacji
05.02.2024
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka w Łodzi, ul. Siarczana 29/35
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP146_SP194_20240205.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Podsiadła
Źródło informacji: Wydział Edukacji
05.02.2024
Nazwa stanowiska: Dyrektor w XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, ul. Wileńska 22a, Zespole Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXVI-LO_ZSET_20240205.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Podsiadła
Źródło informacji: Wydział Edukacji
05.02.2024
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Szkole Podstawowej nr 33 im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi, ul. Michała Lermontowa 7, Szkole Podstawowej nr 190 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Łodzi, ul. Jacka Malczewskiego 37/47
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP33_SP190_20240205.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Podsiadła
Źródło informacji: Wydział Edukacji
05.02.2024
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi, ul. Wysoka 28, Przedszkolu Miejskim nr 45 w Łodzi, ul. dr. Władysława Biegańskiego 9, Przedszkolu Miejskim nr 99 w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 108, Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi, ul. Szamotulska 9, Przedszkolu Miejskim nr 118 w Łodzi, ul. Gabrieli Zapolskiej 54, Przedszkolu Miejskim nr 230 w Łodzi, ul. Przylesie 22
Termin składania ofert: 19.02.2024
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM15_45_99_105_118_230_20240205.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Podsiadła
Źródło informacji: Wydział Edukacji

Oferty pracy z 2023 r.

20.12.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Termin składania ofert: 30.12.2023
Treść ogłoszenia: ZSS_nabor_MCM-Gorna_20231220.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
23.10.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 76
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM76_20231023.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM76_20231229.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
23.10.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w XII Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XIILO_20231023.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_LO-XII_20231229.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
23.10.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 10, Szkole Podstawowej nr 83
Termin składania ofert: 06.11.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP10_SP83_20231023.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP10_SP83_20231229.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
31.07.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Termin składania ofert: 10.08.2023
Treść ogłoszenia: ZSS_1736_konkurs_dyr_MCM-Jonschera_20230731.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
05.06.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 35, Szkole Podstawowej nr 36, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Termin składania ofert: 19.06.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP35_SP36_ZSP2_20230605.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP35_SP36_ZSP2_20230801.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
30.05.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Termin składania ofert: 13.06.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_LCDNiKP_20230530.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_LCDNiKP_20230801.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
10.05.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 44, Przedszkolu Miejskim nr 97, Przedszkolu Miejskim nr 230
Termin składania ofert: 24.05.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM44_PM97_PM230_20230510.pdf
Informacja o wyniku naboru: ED_wyniki_PM44_PM97_PM230_20230905.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.05.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Zespole Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja
Termin składania ofert: 22.05.2023
Treść ogłoszenia: ED_nabor_ZSPoligraf_20230508.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wynik_ZSPoligraf_20230905.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
04.05.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespole Szkół Politechnicznych
Termin składania ofert: 18.05.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_ZSTI_ZSP_20230504.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_ZSTI_ZSP_20230615.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
24.04.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 193, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
Termin składania ofert: 08.05.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP46_SP193_ZSP1_ZSP4_20230424.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP46_SP193_ZSP1_ZSP4_20230615.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
24.04.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 7, Przedszkolu Miejskim nr 140
Termin składania ofert: 08.05.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM7_PM140_20230424.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM7_PM140_20230615.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
14.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela
Termin składania ofert: 28.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_VILO_20230314.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_VILO_20230515.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
10.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 14
Termin składania ofert: 24.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM14_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM14_20230515.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
10.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XXXIII Liceum Ogólnokształcącym, XXXIV Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika
Termin składania ofert: 24.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXXIIILO_XXXIV_ZSEI_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XXXIIILO_XXXIVLO_ZSEI_20230515.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 84
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP84_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP84_20230428.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 55, Przedszkolu Miejskim nr 144, Przedszkolu Miejskim nr 154
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM55_PM144_PM154_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM55_PM144_PM154_20230428.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SPPPM_PPP5_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SPPPdM_PPP5_20230428.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.03.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XXIV Liceum Ogólnokształcącym, XXV Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXIVLO_XXVLO_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XXIVLO_XXVLO_20230428.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.02.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 24, Szkole Podstawowej nr 40, Szkole Podstawowej nr 138, Szkole Podstawowej nr 166, Szkole Podstawowej nr 172, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
Termin składania ofert: 02.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP24_SP40_SP138_SP166_SP172_ZSP6_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP24_SP40_SP138_SP166_SP172_ZSP6_20230428.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.02.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: VI Liceum Ogólnokształcącym, VIII Liceum Ogólnokształcącym, IX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych nr 2
Termin składania ofert: 02.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_VILO_VIIILO_IXLO_ZSS2_20230216.pdf
Informacje dodatkowe:

Konkurs na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi, ul. Deotymy 1 zaplanowany na dzień 10 marca 2023 r. o godz. 8:30 nie odbędzie się.

Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_VIIILO_IXLO_ZSS2_20230428.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.02.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 201, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4
Termin składania ofert: 02.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SPS128_SPS201_SOSW3_SOSW4_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SPS128_SPS201_SOSW3_SOSW4_20230428.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.02.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1
Termin składania ofert: 02.03.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SSM_MOS_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SSM_MOS1_20230428.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
26.01.2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 15, Przedszkolu Miejskim nr 33, Przedszkolu Miejskim nr 38, Przedszkolu Miejskim nr 40, Przedszkolu Miejskim nr 224, Przedszkolu Miejskim nr 206, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1
Termin składania ofert: 09.02.2023
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_15_33_38_40_224_206_ZPM1_20230126.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM_15_33_38_40_224_206_ZPM1_20230307.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji

Oferty pracy z 2022 r.

08.12.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 42, Szkole Podstawowej nr 65
Termin składania ofert: 22.12.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_42_65_20221208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP42_SP65_20230127.pdf
Informację opracował(a): Anna Werbińska-Nowak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.12.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Bursie Szkolnej nr 11
Termin składania ofert: 22.12.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_BS11_20221208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_BS11_20230127.pdf
Informację opracował(a): Anna Werbińska-Nowak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.11.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w XI Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 29.11.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XI_LO_20221115.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wynik_XI_LO_20230119.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
07.11.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 41, Szkole Podstawowej nr 51, Szkole Podstawowej nr 55, Szkole Podstawowej nr 61, Szkole Podstawowej nr 65, Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67, Szkole Podstawowej nr 84, Szkole Podstawowej nr 94, Szkole Podstawowej nr 120, Szkole Podstawowej nr 143, Szkole Podstawowej nr 169, Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3
Termin składania ofert: 21.11.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_41_51_55_61_65_84_94_120_143_169_ISP67_ZSP3_20221107.pdf
Informacj dodatkowe:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 im. Generała Józefa Bema w Łodzi planowany na dzień 5 grudnia 2022 r. nie odbędzie się.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi planowany na dzień 6 grudnia 2022 r. nie odbędzie się.

Informacje o nowym ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP_41_51_55_61_94_120_143_169_ISP67_ZSP3_20230119.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
07.11.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 8, Przedszkolu Miejskim nr 18, Przedszkolu Miejskim nr 42, Przedszkolu Miejskim nr 107, Przedszkolu Miejskim nr 124, Przedszkolu Miejskim nr 139, Przedszkolu Miejskim nr 204, Przedszkolu Miejskim nr 207, Przedszkolu Miejskim nr 229, Przedszkolu Miejskim nr 233
Termin składania ofert: 21.11.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_8_18_42_107_124_139_204_207_229_233_20221107.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM_8_18_42_107_124_139_204_207_229_233_20230119.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
26.10.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5, XXIII Liceum Ogólnokształcącym, XXXI Liceum Ogólnokształcącym
Termin składania ofert: 09.11.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_ZSP_5_LO_XXIII_XXXI_20221026.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_ZSP_5_LO_XXIII_XXXI_20230119.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
26.10.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 137
Termin składania ofert: 09.11.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_137_20221026.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wynik_PM_137_20230119.pdf
Informację opracował(a): Leszek Rastawicki
Źródło informacji: Wydział Edukacji
30.08.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
Termin składania ofert: 10.10.2022
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_CD_20220830.pdf
Informacje dodatkowe: Kul_zalaczniki_CD_20220830.docx
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_CD_20221202.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Olszowiec
Źródło informacji: Wydział Kultury
28.06.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie" w Łodzi
Termin składania ofert: 08.07.2022
Treść ogłoszenia: ZSS_nabor_MCM_Polesie_20220629.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
15.06.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 28, Przedszkolu Miejskim nr 33, Przedszkolu Miejskim nr 34, Przedszkolu Miejskim nr 73, Przedszkolu Miejskim nr 89, Przedszkolu Miejskim nr 122, Przedszkolu Miejskim nr 153, Przedszkolu Miejskim nr 170, Przedszkolu Miejskim nr 174
Termin składania ofert: 29.06.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_28_33_34_73_89_122_153_170_174_20220615.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM_28_33_34_73_89_122_153_170_174_20221027.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
20.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Literatury w Łodzi
Termin składania ofert: 30.06.2022
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_DL_20220520.pdf
Informacje dodatkowe: Kul_nabor_DL_zal_20220520.docx
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_DL_20220930.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Zielińska
Źródło informacji: Wydział Kultury
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Specjalnym nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 43, Przedszkolu Miejskim nr 50, Przedszkolu Miejskim nr 53, Przedszkolu Miejskim nr 65, Przedszkolu Miejskim nr 75, Przedszkolu Miejskim nr 142, Przedszkolu Miejskim nr 146
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PS1_PM_43_50_53_65_75_142_146_20220516.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PS1_PM_43_50_53_65_75_142_146_20220808.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XXIX Liceum Ogólnokształcącym, XXX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Rzemiosła
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXIXLO_XXXLO_ZSR_20220516.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XXIXLO_XXXLO_ZSR_20220808.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 111, Szkole Podstawowej nr 113, Szkole Podstawowej nr 149
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_111_113_149_20220516.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP_111_113_149_20220808.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 35, Szkole Podstawowej nr 162, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_3_6_35_162_ZSP5_20220427.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP_3_6_35_162_ZSP5_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, Bursie Szkolnej nr 12
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PPP6_BS12_20220427.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PPP6_BS12_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 36, Przedszkolu Miejskim nr 52, Przedszkolu Miejskim nr 176, Przedszkolu Miejskim nr 214
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_36_52_176_214_20220427.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM_36_52_176_214_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej nr 34, Szkole Podstawowej nr 122, Szkole Podstawowej nr 199, Szkole Podstawowej nr 206
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_SP_19_34_122_199_206_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP19_34_122_199_206_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 44, Przedszkolu Miejskim nr 66, Przedszkolu Miejskim nr 114, Przedszkolu Miejskim nr 115, Przedszkolu Miejskim nr 131, Przedszkolu Miejskim nr 221, Przedszkolu Miejskim nr 224, Przedszkolu Miejskim nr 231
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_PM_44_66_114_115_131_221_224_231_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM44_66_114_115_131_221_224_231_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Politechnicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_LO13_ZSP_PPP4_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XIII_LO_ZSzPolit_PPP_4_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji

Oferty pracy z 2021 r.

29.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 15, Przedszkolu Miejskim nr 81, Przedszkolu Miejskim nr 117, Przedszkolu Miejskim nr 138, Przedszkolu Miejskim nr 143, Przedszkolu Miejskie nr 159, Przedszkolu Miejskim nr 183, Przedszkolu Miejskim nr 192, Przedszkolu Miejskim nr 200, Przedszkolu Miejskim nr 202, Przedszkolu Miejskim nr 215, Przedszkolu Miejskim nr 220, Przedszkolu Miejskim nr 230, Przedszkolu Miejskim nr 234, Szkole Podstawowej nr 36, Szkole Podstawowej nr 45, Szkole Podstawowej nr 54, Szkole Podstawowej nr 174
Termin składania ofert: 12.01.2022
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM_4_15_81_20211228.pdf
Informacja o wyniku naboru: WE_wyniki_PM_4_15_81_20220303.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
29.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, XLII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Ekonomii i Usług, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Termin składania ofert: 12.01.2022
Treść ogłoszenia: WE_nabor_LO_2_3_42_ZSETH_ZSEiU_ZSG_ZSZS_PPP_MOS_20211228.pdf
Informacja o wyniku naboru: WE_wyniki_LO_2_3_42_ZSETH_ZSEiU_ZSG_ZSZS_PPP_MOS_20220303.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi
Termin składania ofert: 20.12.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_ZSS_20211206.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_ZSS_20220303.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
01.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Termin składania ofert: 17.01.2022
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_BM_20211201.pdf
Informacje dodatkowe: WKul_zalaczniki_BM_20211201.docx
Informacje dodatkowe: WKul_klauzula_informacyjna_20211201.pdf
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_dyr_BM_20220413.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Olszowiec
Źródło informacji: Wydział Kultury
23.11.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi
Termin składania ofert: 03.12.2021
Treść ogłoszenia: ZSS_nabor_MCM_Baluty_20211123.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
04.11.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi
Termin składania ofert: 15.12.2021
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_MSK_20211104.pdf
Informacje dodatkowe: WKul_zalaczniki_MSK_20211104.doc
Informacja o wyniku naboru: WKul_wyniki_MSK_20220128.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Zielińska
Źródło informacji: Wydział Kultury
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 22, Przedszkolu Miejskim nr 48, Przedszkolu Miejskim nr 53, Przedszkolu Miejskim nr 71, Przedszkolu Miejskim nr 88, Przedszkolu Miejskim nr 109, Przedszkolu Miejskim nr 152, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM_9_22_48_53_71_88_109_152_ZSP4_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM-9-22-48-53-71-88-109-152_ZPM4_20210908.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 153
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_SP5_11_142_153_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP5_SP11_SP142_SP153_20210902.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Technikum nr 3, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, XXI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210909.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 23, Przedszkolu Miejskim nr 35, Przedszkolu Miejskim nr 74, Przedszkolu Miejskim nr 97, Przedszkolu Miejskim nr 121, Przedszkolu Miejskim nr 125, Przedszkolu Miejskim nr 129, Przedszkolu Miejskim nr 151
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210201_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej Specjalnej nr 145, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, Zespole Szkół Przemysłu Mody, Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespole Szkół Budowlano-Technicznych
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 56, Szkole Podstawowej nr 79, Szkole Podstawowej nr 110, Szkole Podstawowej nr 141, Szkole Podstawowej nr 164
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210416.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
25.01.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_MOS4_20210125.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_MOS4_20210609.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji

Metryka strony i historia zmian