Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pozostałe oferty pracy
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej Specjalnej nr 145, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, Zespole Szkół Przemysłu Mody, Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespole Szkół Budowlano-Technicznych
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210208.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 23, Przedszkolu Miejskim nr 35, Przedszkolu Miejskim nr 74, Przedszkolu Miejskim nr 97, Przedszkolu Miejskim nr 121, Przedszkolu Miejskim nr 125, Przedszkolu Miejskim nr 129, Przedszkolu Miejskim nr 151
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210201_20210208.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 56, Szkole Podstawowej nr 79, Szkole Podstawowej nr 110, Szkole Podstawowej nr 141, Szkole Podstawowej nr 164
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210416.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
25.01.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_MOS4_20210125.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji


Metryka strony i historia zmian