Pozostałe oferty pracy
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 22, Przedszkolu Miejskim nr 48, Przedszkolu Miejskim nr 53, Przedszkolu Miejskim nr 71, Przedszkolu Miejskim nr 88, Przedszkolu Miejskim nr 109, Przedszkolu Miejskim nr 152, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM_9_22_48_53_71_88_109_152_ZSP4_20210618.pdf
Informacje dodatkowe: WEd_wyniki_PM-9-22-48-53-71-88-109-152_ZPM4_20210908.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 153
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_SP5_11_142_153_20210618.pdf
Informacje dodatkowe: WEd_wyniki_SP5_SP11_SP142_SP153_20210902.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Technikum nr 3, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, XXI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210618.pdf
Informacje dodatkowe: WEd_wyniki_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210909.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 23, Przedszkolu Miejskim nr 35, Przedszkolu Miejskim nr 74, Przedszkolu Miejskim nr 97, Przedszkolu Miejskim nr 121, Przedszkolu Miejskim nr 125, Przedszkolu Miejskim nr 129, Przedszkolu Miejskim nr 151
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210201_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej Specjalnej nr 145, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, Zespole Szkół Przemysłu Mody, Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespole Szkół Budowlano-Technicznych
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 56, Szkole Podstawowej nr 79, Szkole Podstawowej nr 110, Szkole Podstawowej nr 141, Szkole Podstawowej nr 164
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210416.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
25.01.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_MOS4_20210125.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_MOS4_20210609.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji


Metryka strony i historia zmian