Pozostałe oferty pracy

Oferty pracy z 2022 r.

28.06.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie" w Łodzi
Termin składania ofert: 08.07.2022
Treść ogłoszenia: ZSS_nabor_MCM_Polesie_20220629.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
15.06.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 28, Przedszkolu Miejskim nr 33, Przedszkolu Miejskim nr 34, Przedszkolu Miejskim nr 73, Przedszkolu Miejskim nr 89, Przedszkolu Miejskim nr 122, Przedszkolu Miejskim nr 153, Przedszkolu Miejskim nr 170, Przedszkolu Miejskim nr 174
Termin składania ofert: 29.06.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_28_33_34_73_89_122_153_170_174_20220615.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
20.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Literatury w Łodzi
Termin składania ofert: 30.06.2022
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_DL_20220520.pdf
Informacje dodatkowe: Kul_nabor_DL_zal_20220520.docx
Informację opracował(a): Katarzyna Zielińska
Źródło informacji: Wydział Kultury
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Specjalnym nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 43, Przedszkolu Miejskim nr 50, Przedszkolu Miejskim nr 53, Przedszkolu Miejskim nr 65, Przedszkolu Miejskim nr 75, Przedszkolu Miejskim nr 142, Przedszkolu Miejskim nr 146
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PS1_PM_43_50_53_65_75_142_146_20220516.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XXIX Liceum Ogólnokształcącym, XXX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Rzemiosła
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXIXLO_XXXLO_ZSR_20220516.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
16.05.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 111, Szkole Podstawowej nr 113, Szkole Podstawowej nr 149
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_111_113_149_20220516.pdf
Informację opracował(a): Barbara Furman-Słodka
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 35, Szkole Podstawowej nr 162, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_3_6_35_162_ZSP5_20220427.pdf
Informacje dodatkowe: Ed_wyniki_SP_3_6_35_162_ZSP5_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6, Bursie Szkolnej nr 12
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PPP6_BS12_20220427.pdf
Informacje dodatkowe: Ed_wyniki_PPP6_BS12_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
27.04.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 36, Przedszkolu Miejskim nr 52, Przedszkolu Miejskim nr 176, Przedszkolu Miejskim nr 214
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_PM_36_52_176_214_20220427.pdf
Informacje dodatkowe: Ed_wyniki_PM_36_52_176_214_20220610.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej nr 34, Szkole Podstawowej nr 122, Szkole Podstawowej nr 199, Szkole Podstawowej nr 206
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_SP_19_34_122_199_206_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP19_34_122_199_206_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 44, Przedszkolu Miejskim nr 66, Przedszkolu Miejskim nr 114, Przedszkolu Miejskim nr 115, Przedszkolu Miejskim nr 131, Przedszkolu Miejskim nr 221, Przedszkolu Miejskim nr 224, Przedszkolu Miejskim nr 231
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_PM_44_66_114_115_131_221_224_231_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_PM44_66_114_115_131_221_224_231_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
15.03.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Politechnicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: Ed_LO13_ZSP_PPP4_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XIII_LO_ZSzPolit_PPP_4_20220518.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
07.02.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 16, Przedszkolu Miejskim nr 17, Przedszkolu Miejskim nr 20, Przedszkolu Miejskim nr 41, Przedszkolu Miejskim nr 47, Przedszkolu Miejskim nr 48, Przedszkolu Miejskim nr 57, Przedszkolu Miejskim nr 72, Przedszkolu Miejskim nr 83, Przedszkolu Miejskim nr 88, Przedszkolu Miejskim nr 130, Przedszkolu Miejskim nr 133, Przedszkolu Miejskim nr 141, Przedszkolu Miejskim nr 149, Przedszkolu Miejskim nr 165, Przedszkolu Miejskim nr 175
Termin składania ofert: 21.02.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_16_17_20_41_47_48_57_72_83_88_130_133_141_149_165_175_20220207.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_16_17_20_41_47_48_57_72_83_88_130_133_141_149_165_175_20220509.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
07.02.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 125, Szkole Podstawowej nr 130, Szkole Podstawowej nr 137, Szkole Podstawowej nr 139, Szkole Podstawowej nr 170, Szkole Podstawowej nr 204
Termin składania ofert: 21.02.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_SP_7_30_37_125_130_137_139_170_204_20220207.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_SP_7_30_37_125_130_137_139_170_204_20220509.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
07.02.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: XXX Liceum Ogólnokształcącym, XLIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
Termin składania ofert: 21.02.2022
Treść ogłoszenia: Ed_nabor_XXXLO_XLIIILO_ZSPS_PPP1_20220207.pdf
Informacja o wyniku naboru: Ed_wyniki_XLIIILO_ZSPS_PPP1_20220509.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
26.01.2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Literatury w Łodzi
Termin składania ofert: 28.02.2022
Treść ogłoszenia: Kul_nabor_DL_20220126.pdf
Informacje dodatkowe: Kul_zalaczniki_DL_20220126.docx
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_DL_20220421.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Zielińska
Źródło informacji: Wydział Kultury

Oferty pracy z 2021 r.

29.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, XLII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Ekonomii i Usług, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
Termin składania ofert: 12.01.2022
Treść ogłoszenia: WE_nabor_LO_2_3_42_ZSETH_ZSEiU_ZSG_ZSZS_PPP_MOS_20211228.pdf
Informacja o wyniku naboru: WE_wyniki_LO_2_3_42_ZSETH_ZSEiU_ZSG_ZSZS_PPP_MOS_20220303.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
29.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 15, Przedszkolu Miejskim nr 81, Przedszkolu Miejskim nr 117, Przedszkolu Miejskim nr 138, Przedszkolu Miejskim nr 143, Przedszkolu Miejskie nr 159, Przedszkolu Miejskim nr 183, Przedszkolu Miejskim nr 192, Przedszkolu Miejskim nr 200, Przedszkolu Miejskim nr 202, Przedszkolu Miejskim nr 215, Przedszkolu Miejskim nr 220, Przedszkolu Miejskim nr 230, Przedszkolu Miejskim nr 234, Szkole Podstawowej nr 36, Szkole Podstawowej nr 45, Szkole Podstawowej nr 54, Szkole Podstawowej nr 174
Termin składania ofert: 12.01.2022
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM_4_15_81_20211228.pdf
Informacja o wyniku naboru: WE_wyniki_PM_4_15_81_20220303.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
06.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi
Termin składania ofert: 20.12.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_ZSS_20211206.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_ZSS_20220303.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
01.12.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Termin składania ofert: 17.01.2022
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_BM_20211201.pdf
Informacje dodatkowe: WKul_zalaczniki_BM_20211201.docx
Informacje dodatkowe: WKul_klauzula_informacyjna_20211201.pdf
Informacja o wyniku naboru: Kul_wyniki_dyr_BM_20220413.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Olszowiec
Źródło informacji: Wydział Kultury
23.11.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi
Termin składania ofert: 03.12.2021
Treść ogłoszenia: ZSS_nabor_MCM_Baluty_20211123.pdf
Informację opracował(a): Elżbieta Łukowicz
Źródło informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
04.11.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi
Termin składania ofert: 15.12.2021
Treść ogłoszenia: WKul_nabor_MSK_20211104.pdf
Informacje dodatkowe: WKul_zalaczniki_MSK_20211104.doc
Informacja o wyniku naboru: WKul_wyniki_MSK_20220128.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Zielińska
Źródło informacji: Wydział Kultury
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 22, Przedszkolu Miejskim nr 48, Przedszkolu Miejskim nr 53, Przedszkolu Miejskim nr 71, Przedszkolu Miejskim nr 88, Przedszkolu Miejskim nr 109, Przedszkolu Miejskim nr 152, Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_PM_9_22_48_53_71_88_109_152_ZSP4_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM-9-22-48-53-71-88-109-152_ZPM4_20210908.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 153
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_SP5_11_142_153_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP5_SP11_SP142_SP153_20210902.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
18.06.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Technikum nr 3, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, XXI Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: WE_nabor_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_T3_CKZiU_XXILO_ZSSiM_MOS2_MOS3_MOW3_20210909.pdf
Informację opracował(a): Monika Walczak
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 23, Przedszkolu Miejskim nr 35, Przedszkolu Miejskim nr 74, Przedszkolu Miejskim nr 97, Przedszkolu Miejskim nr 121, Przedszkolu Miejskim nr 125, Przedszkolu Miejskim nr 129, Przedszkolu Miejskim nr 151
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210201_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_PM_12_23_35_74_97_121_125_129_151_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej Specjalnej nr 145, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 176, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, Zespole Szkół Przemysłu Mody, Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespole Szkół Budowlano-Technicznych
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SPS145_SPS176_SOSW1_SOSW6_ZSPM_ZSGT_ZSBT_20210609.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
08.02.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 56, Szkole Podstawowej nr 79, Szkole Podstawowej nr 110, Szkole Podstawowej nr 141, Szkole Podstawowej nr 164
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_SP_4_6_56_79_110_141_164_20210416.pdf
Informację opracował(a): Katarzyna Baran
Źródło informacji: Wydział Edukacji
25.01.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: WEd_nabor_MOS4_20210125.pdf
Informacja o wyniku naboru: WEd_wyniki_MOS4_20210609.pdf
Informację opracował(a): Agnieszka Polak
Źródło informacji: Wydział Edukacji

Metryka strony i historia zmian