Nabory kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1815/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą w tutejszym Urzędzie proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert aplikacyjnych:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2023

31.05.2023
Numer ewidencyjny: 107/DPRG-UA.I/8/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20230531.pdf
29.05.2023
Numer ewidencyjny: 106/DPRG-UA.XI/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20230529.pdf
29.05.2023
Numer ewidencyjny: 105/DEP-Ed.II/9/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niesamorządowych oraz pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Placówek Niesamorządowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 09.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20230529.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 104/DFP-Ksg.IV/5/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20230525.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 103/DEP-GK.III/2/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 05.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20230525.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 102/DFP-Ksg.I/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_20230525.pdf
24.05.2023
Numer ewidencyjny: 101/DM-ZNN.IV/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształceń z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20230524.pdf
23.05.2023
Numer ewidencyjny: 100/DSR-BAM.IV/1/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20230523.pdf
22.05.2023
Numer ewidencyjny: 99/DOM-ZKM.VI/6/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 02.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20230522.pdf
18.05.2023
Numer ewidencyjny: 98/DPRG-BRG.V/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 01.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20230518.pdf
17.05.2023
Numer ewidencyjny: 97/DOM-OA.I/1/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia magazynu w Oddziale Obsługi Biurowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 29.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20230517.pdf
15.05.2023
Numer ewidencyjny: 96/DFP-Bd.II/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20230515.pdf
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 95/DPRG-UA.II/6/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 25.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20230511.pdf
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 94/DM-DM.XVI/9/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. użyczeń i targowisk w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20230511.pdf
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.II/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20230511.pdf
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 92/DEP-BPZ.IV/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20230505.pdf
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 91/DZSP-Inf.IV/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_1_20230505.pdf
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 90/DFP-Bd.II/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20230505.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_zmiana-terminu_90_20230518.pdf
04.05.2023
Numer ewidencyjny: 89/DPr-WPr.III/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20230504.pdf
25.04.2023
Numer ewidencyjny: 88/DM-ZNN.VIII/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20230425.pdf
24.04.2023
Numer ewidencyjny: 87/DM-ZNN.VI/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20240424.pdf
24.04.2023
Numer ewidencyjny: 86/DEP-BPZ.IV/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20230424.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_86_20230511.pdf
20.04.2023
Numer ewidencyjny: 85/DOM-USC.I/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20230420.pdf
20.04.2023
Numer ewidencyjny: 84/DZSP.TG/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Techniczno-Gospodarczego w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20230420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20230601.pdf
19.04.2023
Numer ewidencyjny: 82/DZSP-ZSS.V/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów skierowanych do seniorów i pozyskiwania partnerów w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82a_20230420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20230525.pdf
18.04.2023
Numer ewidencyjny: 81/DPRG-UA.XII/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kancelaryjno-ewidencyjnych w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20230418.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_20230518.pdf
17.04.2023
Numer ewidencyjny: 80/DM-ZNN.IX/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20230417.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 79/DPRG-UA.I/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20230414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20230524.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 78/DOM-SOK.VII/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20230414.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 77/DM-ZNN.II/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20230414.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 76/DOM-SOK.I/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20230414.pdf
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 75/DEP-BPZ.VI/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania jakości świadczonych usług w Oddziale ds. Monitorowania Jakości Świadczonych Usług w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_20230518.pdf
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 74/DFP-Fn.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_20230515.pdf
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 73/DEP-BPZ.VI/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Monitorowania Jakości Świadczonych Usług w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20230518.pdf
12.04.2023
Numer ewidencyjny: 72/DOM-ZKM.VIII/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. finansowo-budżetowych w Oddziale ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20230412.pdf
12.04.2023
Numer ewidencyjny: 71/DOM-ZKM.VI/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20230412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20230518.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 70/DPRG-BRG.V/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20230518.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 69/DPRG-BRG.II/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20230406.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 68/DZSP-Inf.III/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20230518.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 67/DEP-BPZ.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_20230428.pdf
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 66/DM-DM.I/8/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_20230515.pdf
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 65/DM-DM.III/7/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa na własność miasta w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20230518.pdf
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 64/DM-DM.XVI/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. użyczeń i targowisk w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_20230511.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 63/DPRG-UA.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20230510.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 62/DSR-BIM.IV/1/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_62_20230427.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 61/DPRG-UA.II/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20230510.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 60/DPRG-BAr.II/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20230518.pdf
27.03.2023
Numer ewidencyjny: 59/DPr-BRM.V/1/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20230327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20230427.pdf
24.03.2023
Numer ewidencyjny: 58/DPRG-BRG.VI/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20230324.pdf
24.03.2023
Numer ewidencyjny: 57/DEP-Ed.XVI/8/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20230324.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_20230428.pdf
23.03.2023
Numer ewidencyjny: 56/DFP-Bd.II/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20230323.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_56_20230428.pdf
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 55/DM-DM.XIII/5/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_55_20230419.pdf
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 54/DZSP-ZSS.II/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20230321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_54_20230404.pdf
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 53/DM-DM.VI/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_53_20230419.pdf
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 52/DOM-USC.I/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_20230428.pdf
17.03.2023
Numer ewidencyjny: 50/DEP-Ed.XII/7/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_20230317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_20230511.pdf
10.03.2023
Numer ewidencyjny: 49/DFP-Fn.IV/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_20230331.pdf
10.03.2023
Numer ewidencyjny: 48/DFP-Fn.V/1/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20230331.pdf
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 46/DFP-Ksg.VI/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20230309.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_46_20230328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20230511.pdf
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 45/DFP-Ksg.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20230309.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20230331.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20230510.pdf
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 44/DEK-OŚR.I/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 24.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20230309.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_44_20230404.pdf
06.03.2023
Numer ewidencyjny: 43/DOM-ZKM.VI/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_43_20230406.pdf
28.02.2023
Numer ewidencyjny: 42/DPRG-BRG.III/3/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 15.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20230228.pdf
24.02.2023
Numer ewidencyjny: 41/DPRG-UA.IV/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20230224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_41_20230324.pdf
24.02.2023
Numer ewidencyjny: 40/DPr-ZK.I/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_20230224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_40_20230324.pdf
23.02.2023
Numer ewidencyjny: 39/DOM-ZKM.I/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 06.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39a_20230223.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_39_20230323.pdf
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 38/DPRG-BRG.VI/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_38_20230324.pdf
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 37/DOM-SOK.II/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_37_20230315.pdf
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 36/DEK-OŚR.I/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_36_20230309.pdf
16.02.2023
Numer ewidencyjny: 34/DEP-OIN/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_34_20230315.pdf
15.02.2023
Numer ewidencyjny: 33/DEP-BPZ.IV/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20230215.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_33_20230315.pdf
15.02.2023
Numer ewidencyjny: 32/DPRG-BAr.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20230215.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_32_20230323.pdf
14.02.2023
Numer ewidencyjny: 31/DPr-BZK.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. oświadczeń majątkowych w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20230214.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_31_20230321.pdf
13.02.2023
Numer ewidencyjny: 30/DOM-SOK.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20230213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_30_20230315.pdf
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 29/DEP-Ed.XVI/6/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_29_20230324.pdf
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 28/DEP-Ed.XII/5/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_28_20230317.pdf
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 27/DEP-Ed.XII/4/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_27_20230320.pdf
08.02.2023
Numer ewidencyjny: 26/DSR-BAWiK.I/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20230208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_26_20230228.pdf
08.02.2023
Numer ewidencyjny: 25/DOM-USC.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 20.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_25_20230208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_25_20230307.pdf
08.02.2023
Numer ewidencyjny: 24/DM-ZNN.IV/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształceń z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_24_20230208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_24_20230315.pdf
07.02.2023
Numer ewidencyjny: 23/DEP-BPZ.III/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportu drogowego osób/rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego w Oddziale ds. Krajowego Transportu Drogowego w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Informacja o wyniku naboru: Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nabór został odwołany.
06.02.2023
Numer ewidencyjny: 22/DPr-WPr.III/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 16.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_22_20230206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_22_20230315.pdf
03.02.2023
Numer ewidencyjny: 21/DRS-BRiM.VI/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomości w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_20230203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_21_20230419.pdf
03.02.2023
Numer ewidencyjny: 20/DZSP-TG.III/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20230203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_20_20230320.pdf
03.02.2023
Numer ewidencyjny: 19/DM-DM.V/3/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20230203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_19_20230228.pdf
03.02.2023
Numer ewidencyjny: 18/DM-DM.II/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ubezpieczeń Miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20230203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_18_20230228.pdf
03.02.2023
Numer ewidencyjny: 17/DM-DM.XV/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z ochroną tytułu własności do nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20230203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_17_20230227.pdf
31.01.2023
Numer ewidencyjny: 16/DOM-ZKM.VI/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20230131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_16_20230307.pdf
31.01.2023
Numer ewidencyjny: 15/DRS-BRiM.V/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 17.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20230131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_15_20230315.pdf
31.01.2023
Numer ewidencyjny: 14/DFP-Bd.II/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_20230131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_14_20230228.pdf
31.01.2023
Numer ewidencyjny: 13/DM-ZNN.V/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 10.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20230131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_13_20230224.pdf
27.01.2023
Numer ewidencyjny: 10/DPr-WPr.II/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. kontroli legislacyjnej w Oddziale Legislacyjnym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20230127.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.01.2023
Numer ewidencyjny: 9/DPRG-BRG.III/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_20230127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_9_20230227.pdf
17.01.2023
Numer ewidencyjny: 8/DZSP-Inf.IV/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_20230117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_8_20230224.pdf
13.01.2023
Numer ewidencyjny: 7/DEP-Ed.XIV/3/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale ds. Planowania Budżetu w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 23.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_20230113.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.01.2023
Numer ewidencyjny: 6/DEP-GK.III/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 23.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_20230111.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.01.2023
Numer ewidencyjny: 5/DSR-BNW.I/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 23.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_20230111.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.01.2023
Numer ewidencyjny: 4/DEK-OŚR.III/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjnych w Zespole ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 19.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_20230109.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.01.2023
Numer ewidencyjny: 3/DSR-ZP.IV/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 23.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_20230109.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.01.2023
Numer ewidencyjny: 2/DEP-Ed.XII/2/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20230105.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.01.2023
Numer ewidencyjny: 1/DEP-Ed.XVI/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_001_20230105.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_1_20230206.pdf

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2022

29.12.2022
Numer ewidencyjny: 253/DPr-WPr.III/3/XII/2022
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 09.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_253_20221229.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.12.2022
Numer ewidencyjny: 252/DPRG-BRG.I/16/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_252_20221229.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.12.2022
Numer ewidencyjny: 251/DRS-BRiM.V/9/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 16.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_251_20221229.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_251_20230131.pdf
27.12.2022
Numer ewidencyjny: 250/DPRG-BRG.III/15/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 09.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_250_20221227.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.12.2022
Numer ewidencyjny: 249/DRS-BRiM.VI/8/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomości w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 16.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_249_20221227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_249_20230203.pdf
23.12.2022
Numer ewidencyjny: 248/DEP-Ed.XII/42/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_248_20221223.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_248_20230127.pdf
22.12.2022
Numer ewidencyjny: 247/DEP-Ed.XII/41./XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 12.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_247_20221222.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_247_20230127.pdf
20.12.2022
Numer ewidencyjny: 246/DPr-ZK.I/4/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 17.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_246_20221227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_246_20230207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_246_20230224.pdf
19.12.2022
Numer ewidencyjny: 245/DPRG-BRG.VI/14/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_245_20221219.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_245_20230217.pdf
13.12.2022
Numer ewidencyjny: 244/DEP-Ed.XIV/40/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale ds. Planowania Budżetu w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 30.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_244_20221213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_244_20230113.pdf
12.12.2022
Numer ewidencyjny: 243/DFP-Fn.IV/7/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.01.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_243_20221212.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.12.2022
Numer ewidencyjny: 242/DFP-Bd.II/7/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_242_20221212.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.12.2022
Numer ewidencyjny: 241/DEP-Ed.XII/39/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 22.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_241_20221213.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.12.2022
Numer ewidencyjny: 240/DEP-GK.IV/9/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_240_20221208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.12.2022
Numer ewidencyjny: 239/DPr-BRM/1/XII/2022
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 19.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_239_20221208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.12.2022
Numer ewidencyjny: 238/DEP-Ed.XVI/38/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_238_20221207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_238_20230105.pdf
07.12.2022
Numer ewidencyjny: 237/DZSP-Inf.IV/23/XII/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_237_20221207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_237_20230117.pdf
24.11.2022
Numer ewidencyjny: 236/DFP-Bd.II/6/XI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_236_20221124.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.11.2022
Numer ewidencyjny: 235/DRS-BRiM.V/7/XI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_235_20221124.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_235_20221227.pdf
23.11.2022
Numer ewidencyjny: 234/DEP-Ed.XIV/37/XI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale ds. Planowania Budżetu w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 05.12.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_234_20221123.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_234_20221213.pdf

Metryka strony i historia zmian