Nabory kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1815/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą w tutejszym Urzędzie proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert aplikacyjnych:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2023

29.09.2023
Numer ewidencyjny: 204/DSR-BIM.II/2/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sygnalizacji świetlnej i systemów sterowania w Oddziale Sygnalizacji Świetlnej i Systemów Sterowania w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20230929.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 203/DOM-SOK.I/15/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 202/DOM-SOK.II/14/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_202_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 201/DOM-USC.III/6/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_201_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 200/DZSP-ZSS.IV/5/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami w Oddziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_200_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 199/DFP-Fn.IV/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_199_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 198/DZSP-ZSS.II/4/IX/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 197/DEP-GK.V/7/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 196/DOM-ZKM.II/9/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi połączeń teleinformatycznych w Oddziale Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_20230925.pdf
25.09.2023
Numer ewidencyjny: 195/DM-DM.X/16/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zasobu i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20230925.pdf
22.09.2023
Numer ewidencyjny: 194/DFP-Ksg.III/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej majątku Urzędu Miasta Łodzi, Mienia Miasta i Skarbu Państwa w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_20230922.pdf
21.09.2023
Numer ewidencyjny: 193/DEP-Ed.V/12/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 02.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_20230921.pdf
21.09.2023
Numer ewidencyjny: 192/DFP-Fn.VII/10/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 02.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_20230921.pdf
20.09.2023
Numer ewidencyjny: 191/DFP-Ksg.I/10/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_20230920.pdf
20.09.2023
Numer ewidencyjny: 190/DFP-Ksg.IV/9/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.10.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20230920.pdf
19.09.2023
Numer ewidencyjny: 189/DRS-BRiM.V/5/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia mieszkańców w Oddziale Wsparcia Mieszkańców w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 29.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_189_20230919.pdf
18.09.2023
Numer ewidencyjny: 188/DOM-ZKM.VI/8/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_188_20230918.pdf
13.09.2023
Numer ewidencyjny: 187/DEK-KS.I/1/IX/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. ochrony przyrody w Oddziale Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 25.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_187_20230913.pdf
13.09.2023
Numer ewidencyjny: 186/DM-DM.IX/15/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_186_20230913.pdf
12.09.2023
Numer ewidencyjny: 185/DEP-Ed.I/11/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 22.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_185_20230912.pdf
11.09.2023
Numer ewidencyjny: 184/DSR-BAM.V/3/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych w Oddziale ds. Konsultacji Społecznych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_184_20230911.pdf
07.09.2023
Numer ewidencyjny: 183/DPr-ZK.I/4/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 18.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20230907.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_183_20230929.pdf
07.09.2023
Numer ewidencyjny: 182/DSR-BAM.I/2/IX/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_20230907.pdf
29.08.2023
Numer ewidencyjny: 181/DFP-BE.V/1/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. orzecznictwa i egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym na Samodzielnym Stanowisku ds. Orzecznictwa i Egzekucji Obowiązków o Charakterze Niepieniężnym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20230830.pdf
23.08.2023
Numer ewidencyjny: 180/DFP-Ksg.VI/8/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20230823.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 179/DM-ZNN.II/13/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_179_20230921.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 178/DM-ZNN.IX/12/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_178_20230920.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 177/DZSP-TG.I/4/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_177_20230915.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 176/DZSP-Inf.VII/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_20230929.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 175/DSR-ZP.IV/2/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_175_20230915.pdf
16.08.2023
Numer ewidencyjny: 174/DFP-Fn.VII/9/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 28.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20230816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_174_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 173/DM-DM.XI/14/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_173_20230920.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 172/DFP-Fn.I/8/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_172_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 171/DEP-GK.III/6/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_20230907.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 170/DPRG-BRG.II/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_170_20230918.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 169/DSR-BS.IV/1/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_169_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 168/DOM-SOK.I/13/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_168_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 167/DOM-SOK.VII/12/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_167_20230915.pdf
07.08.2023
Numer ewidencyjny: 166/DOM-SOK.V/11/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych i obsługi kancelaryjnej w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_20230807.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_166_20230915.pdf
01.08.2023
Numer ewidencyjny: 165/DZSP-Inf.V/10/VIII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_20230801.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_165_20230915.pdf
28.07.2023
Numer ewidencyjny: 164/DPr-BZK.III/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_1_20230731.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_164_20230829.pdf
24.07.2023
Numer ewidencyjny: 163/DZSP-ZSS.VII/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. polityki senioralnej i zdrowotnej w Oddziale ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_163_20230724.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_163_20230915.pdf
24.07.2023
Numer ewidencyjny: 162/DFP-Fn.III/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_162_20230724.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_162_20230928.pdf
21.07.2023
Numer ewidencyjny: 161/DZSP-Inf.VII/9/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju kluczowych systemów IT w Oddziale Cyfryzacji Miasta w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_161_20230721.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_161_20230817.pdf
20.07.2023
Numer ewidencyjny: 160/DPRG-UA.XII/13/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. archiwizacji w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_160_20230720.pdf
20.07.2023
Numer ewidencyjny: 159/DPRG-UA.IV/12/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_159_20230720.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_159_20230915.pdf
19.07.2023
Numer ewidencyjny: 158/DPr-BRM.V/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_158_20230719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_158_20230908.pdf
19.07.2023
Numer ewidencyjny: 157/DOM-SOK.III/10/VII/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. związanych z ewidencją pojazdów w Oddziale Ewidencji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_157_20230719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_157_20230915.pdf
18.07.2023
Numer ewidencyjny: 156/DM/1/VII/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_156_20230718.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_156_20230907.pdf
18.07.2023
Numer ewidencyjny: 155/DM-DM.IX/14/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_155_20230718.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_155_20230907.pdf
17.07.2023
Numer ewidencyjny: 154/DEP-Ed.V/10/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_20230717.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_154_20230915.pdf
17.07.2023
Numer ewidencyjny: 153/DZSP-Inf.III/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 07.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_20230717.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_153_20230915.pdf
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 152/DPr-ZK.IV/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji zadań obronnych Prezydenta Miasta Łodzi w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20230713.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_152_20230814.pdf
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 151/DZSP-Inf.IV/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.09.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_151_20230713.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_151_20230801.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_151_20230929.pdf
13.07.2023
Numer ewidencyjny: 150/DPr-ZK.III/2/VII/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. profilaktyki pożarowej i ochrony przeciwpożarowej w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.08.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_150_20230713.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_150_20230731.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_150_20230904.pdf
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 149/DM-ZNN.IX/11/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_149_20230814.pdf
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 148/DM-DM.XV/13/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z ochroną tytułu własności do nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_148_20230814.pdf
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 147/DM-DM.IX/12/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_147_20230907.pdf
12.07.2023
Numer ewidencyjny: 146/DEP-GK.IV/5/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20230712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_146_20230728.pdf
11.07.2023
Numer ewidencyjny: 145/DSR-BPM.III/1/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Oddziale ds. Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20230711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_145_20230915.pdf
11.07.2023
Numer ewidencyjny: 144/DPr-WPr.I/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_144_20230711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_144_20230907.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 143/DOM-USC.III/5/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_143_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_143_20230817.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 142/DOM-USC.I/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 21.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_142_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_142_20230915.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 141/DFP-Ksg.IV/7/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_141_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_141_20230915.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 140/DFP-Ksg.I/6/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_140_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_140_20230915.pdf
07.07.2023
Numer ewidencyjny: 139/DOM-SOK.II/9/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_139_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_139_20230801.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 138/DRS-BRiM.III/4/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 24.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_138_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_138_20230814.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 137/DPRG-UA.XII/11/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kancelaryjno-ewidencyjnych w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_137_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_137_20230810.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 136/DEP-BPZ.IV/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_136_20230801.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 135/DZSP-TG.I/3/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 17.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_135_20230814.pdf
03.07.2023
Numer ewidencyjny: 134/DOM-SOK.I/8/VII/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_134_20230801.pdf
30.06.2023
Numer ewidencyjny: 133/DFP-Fn.VII/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwolnień i ulg podatkowych oraz pomocy publicznej w Oddziale ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_20230630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_133_20230814.pdf
30.06.2023
Numer ewidencyjny: 132/DFP-Fn.I/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_20230630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_132_20230801.pdf
29.06.2023
Numer ewidencyjny: 131/DEK-OŚR.I/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_20230629.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_131_20230801.pdf
26.06.2023
Numer ewidencyjny: 130/DM-ZNN.II/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20230626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_130_20230814.pdf
23.06.2023
Numer ewidencyjny: 129/DOM-SOK.VI/7/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 03.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_20230623.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_129_20230717.pdf
22.06.2023
Numer ewidencyjny: 128/DEP-GK.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_20230622.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_128_20230801.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 127/DEK-OŚR.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjnych w Zespole ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_127_20230707.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 126/DM-DM.XI/11/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_126_1_20230802.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 125/DOM-SOK.II/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_125_20230717.pdf
20.06.2023
Numer ewidencyjny: 124/DOM-SOK.V/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych i obsługi kancelaryjnej w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BPZ_nabor_124_20230620.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_124_20230718.pdf
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 123/DZSP-Inf.V/6/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 03.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_123_20230801.pdf
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 122/DM-DM.IV/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_20230619.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_122_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_122_20230801.pdf
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 121/DEP-GK.VII/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_121_20230720.pdf
19.06.2023
Numer ewidencyjny: 120/DFP-Bd.II/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 29.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_20230619.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_120_20230801.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 119/DPRG-BRG.VI/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_119_20230614.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_119_20230629.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_119_20230801.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 118/DPRG-BRG.III/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_118_20230811.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 117/DOM-ZKM.I/7/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 26.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20230615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_20230718.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 116/DPRG-BAr.I/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 26.07.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20230614.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_116_20230703.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_116_20230905.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 115/DPRG-UA.VII/10/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_20230801.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 114/DFP-Fn.III/4/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_114_20230717.pdf
14.06.2023
Numer ewidencyjny: 113/DPRG-UA.VI/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20230614.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_113_20230801.pdf
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 112/DM-ZNN.IX/9/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 23.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_112_20230712.pdf
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 111/DZSP-Inf.III/5/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20230717.pdf
13.06.2023
Numer ewidencyjny: 110/DM-ZNN.VIII/8/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_1_20230613.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_110_20230717.pdf
12.06.2023
Numer ewidencyjny: 109/DRS-BRiM.III/3/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 22.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_20230612.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_109_20230627.pdf
07.06.2023
Numer ewidencyjny: 108/DPRG-BRG.II/8/VI/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 30.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_20230607.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_108_20230623.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20230801.pdf
31.05.2023
Numer ewidencyjny: 107/DPRG-UA.I/8/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20230531.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_107_20230630.pdf
29.05.2023
Numer ewidencyjny: 106/DPRG-UA.XI/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20230529.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20230627.pdf
29.05.2023
Numer ewidencyjny: 105/DEP-Ed.II/9/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niesamorządowych oraz pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Placówek Niesamorządowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 09.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20230529.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_105_20230629.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 104/DFP-Ksg.IV/5/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20230525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_20230705.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 103/DEP-GK.III/2/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prawnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 05.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20230525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_103_20230621.pdf
25.05.2023
Numer ewidencyjny: 102/DFP-Ksg.I/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_20230525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_102_20230704.pdf
24.05.2023
Numer ewidencyjny: 101/DM-ZNN.IV/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształceń z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20230524.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_101_20230711.pdf
23.05.2023
Numer ewidencyjny: 100/DSR-BAM.IV/1/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20230523.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_100_20230707.pdf
22.05.2023
Numer ewidencyjny: 99/DOM-ZKM.VI/6/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 02.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20230522.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_99_20230629.pdf
18.05.2023
Numer ewidencyjny: 98/DPRG-BRG.V/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 01.06.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20230518.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.05.2023
Numer ewidencyjny: 97/DOM-OA.I/1/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia magazynu w Oddziale Obsługi Biurowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 29.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20230517.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_20230613.pdf
15.05.2023
Numer ewidencyjny: 96/DFP-Bd.II/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20230515.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20230616.pdf
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 95/DPRG-UA.II/6/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 25.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20230511.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_20230707.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 94/DM-DM.XVI/9/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. użyczeń i targowisk w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20230511.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.05.2023
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.II/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20230511.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 92/DEP-BPZ.IV/7/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20230505.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 91/DZSP-Inf.IV/4/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_1_20230505.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.05.2023
Numer ewidencyjny: 90/DFP-Bd.II/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20230505.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_zmiana-terminu_90_20230518.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_20230613.pdf
04.05.2023
Numer ewidencyjny: 89/DPr-WPr.III/3/V/2023
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20230504.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
25.04.2023
Numer ewidencyjny: 88/DM-ZNN.VIII/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20230425.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_20230606.pdf
24.04.2023
Numer ewidencyjny: 87/DM-ZNN.VI/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20240424.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.04.2023
Numer ewidencyjny: 86/DEP-BPZ.IV/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20230424.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_86_20230511.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20230606.pdf
20.04.2023
Numer ewidencyjny: 85/DOM-USC.I/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20230420.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.04.2023
Numer ewidencyjny: 84/DZSP.TG/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Techniczno-Gospodarczego w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20230420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20230601.pdf
19.04.2023
Numer ewidencyjny: 82/DZSP-ZSS.V/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów skierowanych do seniorów i pozyskiwania partnerów w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82a_20230420.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.04.2023
Numer ewidencyjny: 81/DPRG-UA.XII/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kancelaryjno-ewidencyjnych w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20230418.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.04.2023
Numer ewidencyjny: 80/DM-ZNN.IX/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20230417.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 79/DPRG-UA.I/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20230414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20230524.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 78/DOM-SOK.VII/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20230414.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 77/DM-ZNN.II/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20230414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20230616.pdf
14.04.2023
Numer ewidencyjny: 76/DOM-SOK.I/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20230414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20230627.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 75/DEP-BPZ.VI/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania jakości świadczonych usług w Oddziale ds. Monitorowania Jakości Świadczonych Usług w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 74/DFP-Fn.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.04.2023
Numer ewidencyjny: 73/DEP-BPZ.VI/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Monitorowania Jakości Świadczonych Usług w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20230413.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.04.2023
Numer ewidencyjny: 72/DOM-ZKM.VIII/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. finansowo-budżetowych w Oddziale ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20230412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20230627.pdf
12.04.2023
Numer ewidencyjny: 71/DOM-ZKM.VI/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20230412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20230518.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 70/DPRG-BRG.V/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20230518.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 69/DPRG-BRG.II/5/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_20230606.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 68/DZSP-Inf.III/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20230518.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20230606.pdf
06.04.2023
Numer ewidencyjny: 67/DEP-BPZ.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20230406.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 66/DM-DM.I/8/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 65/DM-DM.III/7/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa na własność miasta w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.04.2023
Numer ewidencyjny: 64/DM-DM.XVI/6/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. użyczeń i targowisk w Oddziale ds. Użyczeń i Targowisk w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20230405.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 63/DPRG-UA.IV/3/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20230510.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20230718.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 62/DSR-BIM.IV/1/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 61/DPRG-UA.II/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20230510.pdf
04.04.2023
Numer ewidencyjny: 60/DPRG-BAr.II/2/IV/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 18.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20230404.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.03.2023
Numer ewidencyjny: 59/DPr-BRM.V/1/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20230327.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.03.2023
Numer ewidencyjny: 58/DPRG-BRG.VI/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20230324.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58__20230613.pdf
24.03.2023
Numer ewidencyjny: 57/DEP-Ed.XVI/8/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20230324.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.03.2023
Numer ewidencyjny: 56/DFP-Bd.II/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20230323.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 55/DM-DM.XIII/5/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 54/DZSP-ZSS.II/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20230321.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 53/DM-DM.VI/4/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
20.03.2023
Numer ewidencyjny: 52/DOM-USC.I/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 30.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20230320.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.03.2023
Numer ewidencyjny: 50/DEP-Ed.XII/7/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_20230317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_20230511.pdf
10.03.2023
Numer ewidencyjny: 49/DFP-Fn.IV/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.03.2023
Numer ewidencyjny: 48/DFP-Fn.V/1/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20230310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 46/DFP-Ksg.VI/2/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.04.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20230309.pdf
Zmiana terminu składania ofert: BZK_termin_46_20230328.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 45/DFP-Ksg.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20230309.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.03.2023
Numer ewidencyjny: 44/DEK-OŚR.I/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 24.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20230309.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
06.03.2023
Numer ewidencyjny: 43/DOM-ZKM.VI/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20230306.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_43_20230406.pdf
28.02.2023
Numer ewidencyjny: 42/DPRG-BRG.III/3/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 14.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20230228.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_42_20230606.pdf
24.02.2023
Numer ewidencyjny: 41/DPRG-UA.IV/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20230224.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.02.2023
Numer ewidencyjny: 40/DPr-ZK.I/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_20230224.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.02.2023
Numer ewidencyjny: 39/DOM-ZKM.I/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 06.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39a_20230223.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 38/DPRG-BRG.VI/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_38_20230324.pdf
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 37/DOM-SOK.II/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.02.2023
Numer ewidencyjny: 36/DEK-OŚR.I/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20230217.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.02.2023
Numer ewidencyjny: 34/DEP-OIN/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. ochrony informacji niejawnych w Oddziale Ochrony Informacji Niejawnych w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.02.2023
Numer ewidencyjny: 33/DEP-BPZ.IV/2/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20230215.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.02.2023
Numer ewidencyjny: 32/DPRG-BAr.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20230215.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.02.2023
Numer ewidencyjny: 31/DPr-BZK.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. oświadczeń majątkowych w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20230214.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.02.2023
Numer ewidencyjny: 30/DOM-SOK.II/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20230213.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 29/DEP-Ed.XVI/6/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale ds. Sprawozdawczości Budżetowej i Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_29_20230324.pdf
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 28/DEP-Ed.XII/5/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru szkół podstawowych w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.02.2023
Numer ewidencyjny: 27/DEP-Ed.XII/4/II/2023
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru przedszkoli miejskich w Oddziale ds. Gminnych Placówek Samorządowych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20230210.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.02.2023
Numer ewidencyjny: 26/DSR-BAWiK.I/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20230208.pdf
Informacja o wyniku naboru: