Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. przeciwdziałania uzależnieniom została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1175/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r.

SKŁAD KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym „Tęcza” w Łodzi;

2. Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina” w Łodzi;

3. Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” w Łodzi;

4. Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom „Klub pod Wielbłądem” w Łodzi;

5. Stowarzyszenie Abstynentów „U Siebie” w Łodzi;

6. Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi;

7. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii  Uzależnień w Łodzi;

8. Fundacja „Życie" w Łodzi.

Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wchodzący w skład Komisji:

praca KDO

Skontaktuj się z Nami


Metryka strony i historia zmian