Dnia 7 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 1674/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego.

Zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji, w dniu 27 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 1465/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego została rozwiązana. 

SKŁAD KDO

Organizacje, które wchodziły w skład KDO:

  1. Klub Sportowy „Kontra”
  2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
  3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
  4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
  5. Fundacja 2035
  6. Stowarzyszenie Lokalne „Salos–Wodna” Łódź

Przedstawiciele Wydziału Sportu UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Anna Kowalska, Łukasz Jankowski
tel. (42) 638 48 32

PRACA KDO

Skontaktuj się z nami


Metryka strony i historia zmian