Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 6309/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2014 r.

Zaproszenie na Konferencję "Wychowanie do samodzielności"

Konferencja odbędzie się w ramach otwartego posiedzenia KDO ds. Rodziny we wtorek 24 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Małej Sali Obrad w UMŁ ul. Piotrkowska 104. 

Spotkanie będzie nawiązywało do łódzkiej reformy MOPSu w zakresie pieczy zastępczej. 

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia, szczegółowy program Konferencji oraz prowadzonych w jej ramach warsztatów znajdują się na stronie internetowej: 

https://wds2018.evenea.pl/ 

Skład KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1.  Fundacja „Magnificat”;
 2. Fundacja „Życie;
 3. Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Ewangelizacji „Agape”;
 4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Łódzki;
 5. Stowarzyszenie „Anty-rama”;
 6. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej;
 7. Stowarzyszenie Doskonalenia Umiejętności „Kuźnia”,
 8. Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha,
 9. Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”,
 10. Fundacja "Aurea Libertas",
 11. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa - Oddział Łódzki,
 12. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu",
 13. Fundacja "Gajusz",
 14. Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja.

Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wchodzący w skład Komisji:

PRACA KDO

Skontaktuj się z nami


Metryka strony i historia zmian