Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji została powołana 31.10.2014 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 7399/VI/14 zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4190/VII/16. Głównym celem Komisji jest wspieranie działań na rzecz efektywności procesu rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego oraz możliwie szerokiego wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju.

Najbliższe posiedzenie

Informacja o najbliższym spotkaniu KDO pojawi się wkrótce.

Organizacje, które chcą dołączyć do KDO proszone są o przyniesienie ze sobą wypełnionej deklaracji.

Skład KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
 2. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 3. Społecznie Zaangażowani
 4. Stowarzyszenie Fabrykancka
 5. Stowarzyszenie Forum dla Ojczyzny
 6. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
 7. Fundacja 2035
 8. Fundacja Droga
 9. Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
 10. Stowarzyszenie Architektów RP
 11. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
 12. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź Polesie im. Jana Dylika
 13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 14. Fundacja Ferso
 15. Wspólnota Chemin-Neuf Łódź
 16. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
 17. Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia

Przedstawiciele Biura ds. Rewitalizacji Miasta UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Praca KDO

Skontaktuj się z nami


Metryka strony i historia zmian