Dnia 14 marca 2016 r. Zarządzeniem nr 3115/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi powołane zostało KDO ds. polityki lokalowej.

Najbliższe posiedzenie

Zapraszamy na posiedzenie w dniu 5 lipca 2019 r. o godz. 13 w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji, ul. Piotrkowska 171.

Skład KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO
 2. Fundacja Subsidium
 3. Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej
 4. Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
 5. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Fundacja "Habitat For Humanity Poland"
 7. Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta koło Łódzkie
 8. Stowarzyszenie "Bratnia Pomoc"

Przedstawiciele Biura Gospodarki Mieszkaniowej wchodzący w skład Komisji:

 • Barbara Zawadzka
  tel. (42) 638 40 41
 • Urszula Waszczyk
  tel. (42) 638 40 72

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (od 7 czerwca 2016 r.)

 • Małgorzata Graczyk-Bednarska

praca KDO

Skontaktuj się z Nami


Metryka strony i historia zmian