Dokumentacja kontroli - 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.43.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 28
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_43_2017_Publiczne_Gimnazjum_nr_28_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.42.2017
Jednostka kontrolowana: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_42_2017_Lódzkie_Centrum_Doskonalenia_Nauczycieli_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.41.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 130
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_41_2017_Szkola_Podstawowa_nr_30_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.40.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 38
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_40_2017_Publiczne_Gimnazjum_nr_38_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.4.2017
Jednostka kontrolowana: Przedszkole Miejskie nr 206
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_4_2017_Przedszkole_Miejskie_nr_206_aw_180821.pdf
DOA-BAK-I.1711.39.2017
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Przemysłu Mody
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_39_2017_Zespól_Szkól_Przemyslu_Mody_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.38.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 42
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_38_2017_Szkola_Podstawowa_nr_42_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.37.2017
Jednostka kontrolowana: Dom Dziecka nr 3 ,,Słoneczna Polana"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_37_2017_Dom_Dziecka_nr_3_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.36.2017
Jednostka kontrolowana: XVIII Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_36_2017_XVIII_Liceum_Ogólnoksztalcace_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.35.2017
Jednostka kontrolowana: I Liceum Ogólnokształacące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_35_2017_I_Liceum_Ogólnoksztalcace_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.34.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 36
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_34_2017_Przedszkole_Miejskie_nr_36_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.33.2017
Jednostka kontrolowana: XX Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_33_2017_XX_Liceum_Ogolnoksztalcace_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.32.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_32_2017_Szkola_Podstawowa_nr_111_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.31.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 71
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_31_2017_Szkola_Podstawowa_nr_71_odst_sporz_wpgo_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.30.2017
Jednostka kontrolowana: Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_30_2017__Muzeum_Tradycji_Niepodleglosciowych_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.3.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 113
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Inne dokumenty: BAK_3_2017_Szkola_Podstawowa_nr_113_aw_180821.pdf
DOA-BAK-I.1711.29.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 2
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_29_2017_Szkola_Podstawowa_nr_2_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.28.2017
Jednostka kontrolowana: IX Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_28_2017_IX_Liceum_Ogolnoksztalcace_wp_180822.pdf
DOA-BAK-I.1711.27.2017
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 40
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_27_2017_Szkola_Podstawowa_nr_40_odst_sporz_wpgo_180821.pdf
DOA-BAK-I.1711.26.2017
Jednostka kontrolowana: Publiczne Gimnazjum nr 10
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_26_2017_Publiczne_Gimnazjum_nr_10_wp_180821.pdf

Metryka strony i historia zmian