2017
Znak sprawy: DOA-BAK-I.1711.83.2017
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Inne dokumenty: BAK_83_2017_Miejski_Osrodek_Pomocy_Spolecznej_Sprawozdanie_180827.pdf
Inne dokumenty: BAK_83_2017_Miejski_Osrodek_Pomocy_Spolecznej_info_Prez_180827.pdf