Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.78.2018
Jednostka kontrolowana: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_78.2018_spec_osr_sw_nr_4_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.77.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 193
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_77.2018_sp_nr_193_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.76.2018
Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_76.2018_spec_osr_sw_nr_3_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.75.2018
Jednostka kontrolowana: Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzew"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_75.2018_mcm_widzew_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.74.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 38
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_74.2018_sp_nr_38_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.73.2018
Jednostka kontrolowana: Łódzki Ośrodek Geodezji
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_73.2018_lódzki_osrodek_geodezji_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.72.2018
Jednostka kontrolowana: Muzeum Kinematografii
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_72.2018_muzeum_kinematografii_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.71.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 91
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_71.2018_sp_nr_91_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.70.2018
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_70.2018_zsp_nr_20_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.7.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Literatury
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_7.2018_dom_literatury_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.69.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 36
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_69.2018_sp_nr_36_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.68.2018
Jednostka kontrolowana: Centrum Świadczeń Socjalnych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_68.2018_lcss_wp_181227.pdf
DOA-BAK-I.1711.67.2018
Jednostka kontrolowana: Centrum Kultury Młodych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_67.2018_centrum_kultury_mlodych_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.66.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 54
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_66.2018_sp_nr_54_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.65.2018
Jednostka kontrolowana: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_65.2018_czp_nr_1_wp_181206.pdf
DOA-BAK-I.1711.64.2018
Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, ul. Milionowa 91
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_64.2018_pup_wp_181207.pdf
DOA-BAK-I.1711.63.2018
Jednostka kontrolowana: Centralne Muzeum Włókiennictwa
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_63.2018_cent_muz_wlók_wp_181205.pdf
DOA-BAK-I.1711.62.2018
Jednostka kontrolowana: Bałucki Ośrodek Kultury
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_62_2018_balucki_ok_wp_190308.pdf
DOA-BAK-I.1711.61.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 122
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_61.2018_sp_nr_122_wp_181205.pdf
DOA-BAK-I.1711.60.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 169
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_60.2018_sp_nr_169_wp_181205.pdf

Metryka strony i historia zmian