Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.6.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_6.2018_sp_nr_12_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.59.2018
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 114)
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_59.2018_zsp_nr_5_wp_181205.pdf
DOA-BAK-I.1711.58.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 51
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_58.2018_sp_nr_51_wp_181205.pdf
DOA-BAK-I.1711.57.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 164
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_57.2018_sp_nr_164_wp_181205.pdf
DOA-BAK-I.1711.56.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 199
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_56.2018_sp_nr_199_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.55.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 48
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_55.2018_sp_nr_48_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.54.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 26
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_54.2018_sp_nr_26_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.53.2018
Jednostka kontrolowana: EC1 Łodz-Miasto Kultury
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_53.2018_ec1_lódz_miasto_kultury_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.52.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 205
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_52.2018_sp_nr_205_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.51.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 79
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_51.2018_sp_nr_79_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.50.2018
Jednostka kontrolowana: Ośrodek Kultury Górna
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_50.2018_osrodek_kultury_górna_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.5.2018
Jednostka kontrolowana: Teatr Muzyczny
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_5.2018_teatr_muzyczny_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.49.2018
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_49.2018_zs_geo-tech_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.48.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 24
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_48.2018_sp_nr_24_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.47.2018
Jednostka kontrolowana: Poleski Ośrodek Sztuki
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_47.2018_poleski_osrodek_sztuki_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.46.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 143
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_46.2018_sp_nr_143_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.45.2018
Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_45.2018_mosir_wp_181204.pdf
DOA-BAK-I.1711.44.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 33
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_44.2018_sp_nr_33_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.43.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 113
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_43.2018_sp_nr_113_wp_181203.pdf
DOA-BAK-I.1711.42.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 184
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_42.2018_sp_nr_184_wp_181204.pdf

Metryka strony i historia zmian