Dokumentacja kontroli - 2018 r.

DOA-BAK-I.1711.23.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 65
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_23.2018_sp_nr_65_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.22.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 1
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_22.2018_sp_nr_1_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.21.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 29
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_21_2018_sp_nr_29_wp_181130.pdf
DOA-BAK-I.1711.20.2018
Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_20.2018_por_psych_ped_nr_3_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.2.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 35
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_2.2018_sp_nr_35_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.19.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 11
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_19.2018_sp_nr_11_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.18.2018
Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_18.2018_dps_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.17.2018
Jednostka kontrolowana: Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz"
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_17.2018_dps_wlokniarz_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.16.2018
Jednostka kontrolowana: 3 Dom Pomocy Społecznej
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_16.2018_3_dps_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.15.2018
Jednostka kontrolowana: VI Liceum Ogólnokształcące
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_15.2018_vi_lo_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.14.2018
Jednostka kontrolowana: Zarząd Dróg i Transportu
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_14.2018_zarzad_dróg_i_transpotru_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.13.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 4
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_13.2018_sp_nr_4_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.12.2018
Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_12.2018_por_psych_ped_nr_6_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.11.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 5
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_11.2018_sp_nr_5_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.10.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 41
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_10.2018_sp_nr_41_wp_181129.pdf
DOA-BAK-I.1711.1.2018
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 70
Jednostka kontrolująca: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne: BAK_1.2018_sp_nr_70_wp_181129.pdf

Metryka strony i historia zmian