Otwarty konkurs ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 9279/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 grudnia 2021 r.


Metryka strony i historia zmian