Nabory kandydatów do pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1869/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą na stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Oferty pracy z 2023 r.

17.03.2023
Numer ewidencyjny: 51/CRO-DPSPrzybyszewskiego/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 27.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20230317.pdf
16.02.2023
Numer ewidencyjny: 35/MOPS/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20230216.pdf
30.01.2023
Numer ewidencyjny: 12/DPSRudzka/2/I/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 09.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20230130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_12_20230224.pdf
30.01.2023
Numer ewidencyjny: 11/DPSPodgórna/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 09.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20230130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20230224.pdf

Oferty pracy z 2022 r.

28.10.2022
Numer ewidencyjny: 226/CUWDPS/1/X/2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 07.11.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20221028.pdf
Informacja o wyniku naboru:: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.08.2022
Numer ewidencyjny: 184/ZDiT/1/VIII/2022
Nazwa stanowiska: Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Termin składania ofert: 16.08.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_184_20220805.pdf
Informacja o wyniku naboru:: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryka strony i historia zmian