Nabory kandydatów do pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko zgodnie z zapisami zarządzenia Nr 1869/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Osoby zainteresowane pracą na stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych proszone są o składanie bądź przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w związku z ogłoszonymi naborami w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w treści publikowanych ogłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu nie w związku z ogłoszonymi naborami nie będą rozpatrywane pod kątem ewentualnego zatrudnienia.

Oferty pracy z 2023 r.

19.04.2023
Numer ewidencyjny: 83/DPSWłókniarz/4/IV/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
Termin składania ofert: 05.05.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20230419.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20230519.pdf
17.03.2023
Numer ewidencyjny: 51/CRO-DPSPrzybyszewskiego/3/III/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 27.03.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20230317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20230404.pdf
16.02.2023
Numer ewidencyjny: 35/MOPS/1/II/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 27.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20230216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_35_20230324.pdf
30.01.2023
Numer ewidencyjny: 12/DPSRudzka/2/I/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 09.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20230130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_12_20230224.pdf
30.01.2023
Numer ewidencyjny: 11/DPSPodgórna/1/I/2023
Nazwa stanowiska: Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Termin składania ofert: 09.02.2023
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20230130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20230224.pdf

Metryka strony i historia zmian