Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przekwaterowanie osób do lokali zamiennych wyłączonych z użytkowania z budynków przeznaczonych do remontu, rozbiórki, rewitalizacji, zbycia, pod inwestycje Miasta, lokali wyłączonych z użytkowania oraz usytuowanych w budynkach placówek oświatowych @

OPIS SPRAWY

Dotyczy przekwaterowania osób do lokali zamiennych z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu modernizacji, rewitalizacji, zbycia, pod inwestycje Miasta, na placówki oświatowe oraz lokali wyłączonych z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub innego zdarzenia losowego, gdy na Mieście Łodzi ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

otrzymasz informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Postępowanie dotyczy przekwaterowania osób do lokali zamiennych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, remontu modernizacji, rewitalizacji oraz zbycia i pod inwestycje Miasta, a także lokali usytuowanych w budynkach placówek oświatowych oraz lokali wyłączonych z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, pożaru lub innego zdarzenia losowego, gdy na Mieście Łodzi ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego.
 2. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek najemcy lokalu lub właściciela budynku.
 3. Po pozytywnej kwalifikacji wniosku osoba zainteresowana oczekuje na przyznanie lokalu zamiennego.
 4. Umowę najmu lokalu zawiera wynajmujący na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez dysponenta lokali.
Informacje uzupełniające

Wymagane złożenie wniosku wraz z kompletem załączników.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wynajmujący weryfikuje złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Wprzypadku wniosku zawierającego braki formalne wynajmujący wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Przy występowaniu okoliczności wymagających udowodnienia wynajmujący wyznacza wnioskodawcy 14-dniowy termin na uzupełnienie wniosku, pod rygorem uznania okoliczność za nieudowodnioną. Termin realizacji przekwaterowania jest uzależniony od liczby lokali wolnych pozyskiwanych przez Miasto.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Miejskich
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196, tel. +48 (42) 656-12-45, +48 (42) 652-96-70
 • RON „Południe” ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80, +48 (42) 684-73-93
 • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50, +48 (42) 628-71-40
 • RON „Zachód” ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
 • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684 81 90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628 70 00

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47
  • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • RON „Południe” ul. Ciasna 19a
  • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • RON „Zachód” ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego rokupo wyłączeniu lokalu lub budynku zużytkowania.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Decyzja w sprawie wyłączenia budynku lub lokalu z użytkowania na cele mieszkalne, przeznaczenia budynku do remontu, modernizacji lub rewitalizacji
 • Dokumenty potwierdzające fakt pożaru lub innego zdarzenia losowego
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie dot. tytułu prawnego do innego lokalu, w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania


 • Kserokopia umowy najmu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 6169)

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawe lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

 • ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) – realizacja sprawy dla osób podlegających przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rewitalizacji.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt