Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Kierowanie osób bezrobotnych na prace społeczne użyteczne

OPIS SPRAWY

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś chęć uczestnictwa w pracach

poinformuj pracownika socjalnego

KROK 2

Odbierz skierowania

w siedzibie PUP do odbycia prac oraz na wstępne badania lekarskie

KROK 3

Zwróć do urzędu wypełnione dokumenty

wypełniony egzemplarz skierowania oraz zaświadczenie lekarskie

KROK 4

Odbierz dokumenty

potwierdzające uczestnictwo w PSU, zostaną wydane przez doradcę klienta

PRZYDATNE INFORMACJE

 • do wykonywania prac społecznie użytecznych można skierować osobę bezrobotną, jeśli:
  • nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • jednocześnie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Udział w pracach społecznie-użytecznych odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez doradcę klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.
 2. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się z doradcą klienta w PUP w Łodzi.
 3. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

Kryteria przyznania

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Czas trwania

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie miasta Łodzi.

Wysokość świadczenia

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Stawka godzinowa jest uzależniona od aktualnej wysokości zasiłku dla bezrobotnych i rewaloryzowana raz w roku.

Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Osoba bezrobotna kierowana jest na prace społecznie użyteczne na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, w którym wskazany został okres realizacji prac społecznie użytecznych.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z, 2023 r. poz. 735) – art. 73a
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2447)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt