Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zaświadczenie o pobieraniu i/lub niepobieraniu świadczeń realizowanych przez Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi @

OPIS SPRAWY

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi można pozyskać zaświadczenie o pobieraniu i/lub niepobieraniu świadczeń realizowanych przez Centrum, a także o okresie ubezpieczenia świadczeniobiorcy przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna.

Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, listownie lub w Centrum

KROK 2

Odbierz zaświadczenie

w Centrum lub elektronicznie, jeśli wniosek złożony przez ePUAP lub emp@tia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa może być w całości załatwiona elektronicznie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi można pozyskać zaświadczenie o pobieraniu i/lub niepobieraniu świadczeń realizowanych przez Centrum, a także o okresie ubezpieczenia świadczeniobiorcy przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna.

Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin oczekiwana na wydanie zaświadczenia wynosi do 7 dni.

Miejsce załatwienia

Odbiór zaświadczeń w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45, parter, pok. 9.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • portal informacyjno-usługowy emp@tia
  • ePUAP (/CSSwL/SkrytkaESP)
 • pocztą elektroniczną: swiadczenia@css.uml.lodz.pl
 • osobiście:
  • w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Obsługi Świadczeniobiorców:
   ul. Urzędnicza 45, pok. 9
 • listownie:
  • Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź
 • telefonicznie: (42) 638-59-66

Termin składania dokumentów

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (emp@tia)
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Świadczeniobiorców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt