Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

OPIS SPRAWY

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Polega ono na udzielaniu pomocy przez pracownika Urzędu Pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.
Pomoc świadczona jest w formie indywidualnego kontaktu pracownika Urzędu z osobą potrzebującą pomocy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś potrzebę odbycia porady zawodowej

elektronicznie, w urzędzie, telefonicznie lub mailem

KROK 2

Umów się na wizytę

KROK 3

Przyjdź do urzędu

we wskazanym miejscu i czasie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • odbycie spotkania w ramach porady zawodowej nie wymaga składania wniosku
 • w celu spotkania z doradcą zawodowym umów się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W celu skorzystania z usługi należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W węższym zakresie usługa jest dostępna dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
 2. Wizyta u doradcy zawodowego po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Polega ono na udzielaniu pomocy przez pracownika Urzędu Pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.
Pomoc świadczona jest w formie indywidualnego kontaktu pracownika Urzędu z osobą potrzebującą pomocy.

W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

  • wyboru lub zmiany zawodu,
  • zaplanowania kariery zawodowej,
  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
  • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
  • zaplanowania rozwoju zawodowego.

Kryteria przyznania

Usługa dostępna jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale także w węższym zakresie mogą z niej skorzystać pracodawcy i osoby niezarejestrowane.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Porada zawodowa realizowana jest podczas wizyty u doradcy zawodowego.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42)251-66-00; +48 (42)251-65-00

Pocztą elektroniczną: lol1@praca.gov.pl

W urzędzie:ul. Milionowa 91, pokoje 001, 005, 008, 010, 010A, 011, 012

Elektronicznie: portal praca.gov.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) - art. 38
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z2014 r. poz. 667) - § 46 – 65

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt