Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Świadczenie usług EURES – praca za granicą

OPIS SPRAWY

Obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą poszukiwać pracy za granicą za pośrednictwem sieci EURES.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy

elektronicznie, w urzędzie lub telefonicznie

 

KROK 2

Odbierz skierowanie do pracy

od doradcy klienta, na interesującą Cię ofertę pracy

KROK 3

Udaj się do pracodawcy

w celu uzyskania odpowiedzi na skierowaniu

KROK 4

Zwróć skierowanie do doradcy klienta

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez telefon
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zagraniczne oferty pracy można znaleźć:
  • na krajowej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl, gdzie publikowane są zagraniczne oferty pracy obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski. Na portalu EURES www.eures.europa.eu, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich. Oferty, o których mowa, są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udziela podstawowych informacji o możliwości wyjazdu za granicę.
 3. W celu zapoznania się z ofertami pracy za granicą, należy skontaktować się z doradcą klienta (ul. Milionowa 91, pok. 001, 005, 008, 010, 010A, 011, 012).
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są formalną siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej i mającą na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci.

Sieć EURES, za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

  • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,

  • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,

  • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,

  • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,

  • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

W chwili obecnej osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Należy pamiętać, że każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem tych państw, może przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy, bez konieczności zarejestrowania pobytu. W tym okresie każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. Członek rodziny niebędący obywatelem tych państw, obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski jest dłuższy niż 3 miesiące to każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem tych państw jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Informacje o aktualnych ofertach pracy za granicą udzielane są w trakcie bieżącej wizyty.
Bezzwłoczna realizacja usługi.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Milionowa 91
90-012 Łódź
pok. 001, 005, 008, 010, 010A, 011, 012

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 589/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. wsprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) – art. 36a, 36b, 36d, 36e
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 667)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Dz. U. 2019 poz. 876)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt