Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Oddanie lokalu z najmem socjalnym dla osób ubiegających się o umieszczenie na liście o zawarcie umowy najmu z tytułu niedostatku

OPIS SPRAWY

Wydział Lokali Mieszkalnych realizuje wnioski o oddanie w najem socjalny z tytułu niedostatku lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. Procedowanie rozpoczyna się chwilą złożenia do Wydziału kompletnego i zawierającego obligatoryjne załączniki wniosku. Weryfikacja wniosku następuje pod kątem spełnienia przesłanek do oddania w najem socjalny lokalu. Warunkiem uzyskania lokalu jest umieszczenie nazwiska Wnioskodawcy na ostatecznej rocznej liście socjalnej. Wskazanie lokalu następuje z chwilą pozyskania przez Zarząd Lokali Miejskich wyremontowanego lokalu właściwego na realizację konkretnej sprawy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację

KROK 3

Zaktualizuj wniosek

do 31 października każdego roku

KROK 4

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymagane złożenie wniosku wraz załącznikami w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek w formie papierowej złożony przez wnioskodawcę lub pełnomocnika do Zarządu Lokali Miejskich przesyłką pocztową lub osobiście w siedzibie Zarządu.
 2. Z chwilą dysponowania wyremontowanym lokalem mieszkalnym do najmu socjalnego następuje wydanie skierowania.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony jednego roku z możliwością jej przedłużenia.
Informacje uzupełniające
 • Wstępna roczna lista socjalna, podawana jest do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia każdego roku.
 • Listy wywieszane są w siedzibie wynajmującego oraz publikowane w biuletynie informacji publicznej.
 • Zastrzeżenia do listy mogą być zgłoszone do wynajmującego w terminie 14 dni od dnia ich publikacji.
 • Ostateczna roczna lista socjalna, podawana jest do informacji publicznej do dnia 31 marca każdego roku.
 • Wnioskodawca, który nie został umieszczony na ostatecznej rocznej liście socjalnej, zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych we wniosku do 31 października każdego roku, bez wezwania, pod rygorem odstąpienia od procedowania wniosku.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Brak

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź al. Kościuszki 47

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92

 • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/196, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45

 • RON ,,Południe’’ 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80

 • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50

 • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

 • RON Zasobu Obcego 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a, tel. + 48 (42) 684 73 76

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie:+48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną:zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   Al. Kościuszki 47
   90-514 Łódź
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskichal. Kościuszki 47
   Rejony Obsługi Najemców:
  • RON ,,Centrum’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238

  • RON ,,Północ’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/196

  • RON ,,Południe’’ 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a

  • RON ,,Wschód’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1

  • RON ,,Zachód’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15

  • RON Zasobu Obcego 93-547 Łódź ul. Ciasna 19a

Termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 725)
 • uchwała nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Łódź, dnia 8 listopada 2022 r.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt