Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie pomocy Repatriantom

OPIS SPRAWY

Repatriant przebywający na terenie Miasta Łodzi obejmowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pomocą w postaci pracy socjalnej mającą na celu adaptację do warunków lokalnych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Przyjdź do Urzędu

aby przeprowadzić pracę socjalną w celu integracji ze społecznością lokalną

PRZYDATNE INFORMACJE

  • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
  • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenia dla repatriantów wypłacane są po wpłynięciu decyzji: Prezydenta Miasta Łodzi, Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Uchwały Rady Miasta Łodzi, wniosku wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania zaproszonych repatriantów, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Na terenie Łodzi komórką wyznaczoną w sprawie decyzji i zaproszeń repatriantów jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi prowadzi z repatriantem pracę socjalną mającą na celu integrację ze społecznością lokalną.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Pracy socjalnej udziela się zgodnie z potrzebami środowiska.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

  • W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny – pracownik socjalny informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi – Działy Pomocy Pozamaterialnej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt