Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

OPIS SPRAWY

Indywidualny Plan Działania (IPD) to plan działań obejmujących zastosowanie usług oraz instrumentów rynku pracy, mający na celu doprowadzenie do zatrudnienia osoby nim objętej. IPD tworzy się dla osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś się do doradcy klienta

nie później niż w 60 dni od dnia rejestracji w PUP

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • wymaga zgłoszenia się do siedziby Urzędu
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • opracowanie IPD nie wymaga składania wniosków

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W celu skorzystania z usługi należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba bezrobotna lub być osobą poszukującą pracy. Indywidualny Plan Działania przygotowywany jest przez doradcę klienta.
 2. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.
Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Indywidualny Plan Działania (IPD), to plan działań obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Pomoc udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi w ramach IPD jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej.

W IPD zawarte są m.in.:

  • działania możliwe do zastosowania przez Urząd Pracy w ramach pomocy określonej wustawie, np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia;
  • działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy, np. przeglądanie ofert pracy na stronie CBOP;
  • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
  • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem Urzędu Pracy;
  • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Indywidualny Plan Działania przygotowywany jest dla każdej osoby, która zarejestruje się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Indywidualny Plan Działania może być przygotowany również dla osoby poszukującej pracy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania następuje nie później niż 60 dni od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Nie dotyczy

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Brak
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.735) - art. 2 ust. 1 pkt 10a, art. 34a, art. 91 ust. 3 pkt 1

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt