Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przekwaterowanie osób do lokalu zamiennego na czas koniecznej naprawy zajmowanego lokalu @

OPIS SPRAWY

Wszczęcie postępowania następuje na skutek wystąpienia Miejskiego Administratora Nieruchomości zawierającego informację o stanie technicznym lokalu, uzasadniającym przeprowadzenie prac remontowych związanych z koniecznością opróżnienia lokalu. Podstawą procedowania sprawy jest złożenie wniosku z niezbędnymi załącznikami. Celem jest uzyskanie lokalu zamiennego na czas trwania remontu obecnie zajmowanego lokalu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

KROK 2

Czekaj na odpowiedź

otrzymasz informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku

KROK 3

Podpisz umowę najmu

osobiście w urzędzie (umów się na wizytę) po spełnieniu wszystkich warunków

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • podpisanie umowy wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wszczęcie postępowania następuje na skutek wystąpienia Miejskiego Administratora Nieruchomości zawierającego informację o stanie technicznym lokalu, uzasadniającym przeprowadzenie prac remontowych związanych z koniecznością opróżnienia lokalu.
 2. Wnioskodawca powinien złożyć stosowny wniosek z wymienionymi załącznikami – osobiście, listem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wskazanie lokalu zamiennego - bezzwłocznie po pozyskaniu stosownego lokalu.
 4. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas koniecznej naprawy lokalu następuje po wyłączeniu lokalu z użytkowania na okres nie dłuższy niż 1 rok i wskazaniu lokalu zamiennego.
Informacje uzupełniające

Wymagane złożenie wniosku wraz z kompletem załączników.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wynajmujący weryfikuje złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Wprzypadku wniosku zawierającego braki formalne wynajmujący wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Przy występowaniu okoliczności wymagających udowodnienia wynajmujący wyznacza wnioskodawcy 14-dniowy termin na uzupełnienie wniosku, pod rygorem uznania okoliczność za nieudowodnioną. Termin realizacji przekwaterowania jest uzależniony od liczby lokali wolnych pozyskiwanych przez Miasto.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Rejony Obsługi Najemców:

 • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92

 • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196, tel. +48 (42) 656-12-45, +48 (42) 652-96-70

 • RON „Południe” ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684-81-80, +48 (42) 684-73-93

 • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50, +48 (42) 628-71-40

 • RON „Zachód” ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

 • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a, tel. +48 (42) 684 81 90

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 628-70-00

Pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Lokali Miejskich
   90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • osobiście:
  • Zarząd Lokali Miejskich al. Kościuszki 47
  • RON „Centrum” ul. Piotrkowska 238
  • RON „Północ” ul. Limanowskiego 194/196
  • RON „Południe” ul.Ciasna 19a
  • RON „Wschód” ul. Sobolowa 1
  • RON „Zachód” ul. Wapienna 15
  • RON „Zasobu Obcego” ul. Ciasna 19a
 • pocztą elektroniczną: zlm@zlm.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku po wyłączeniu lokalu lub budynku zużytkowania.

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Dokumenty potwierdzające wyłączenie lokalu lub budynku z użytkowania na czas trwania remontu.
 • Kserokopia umowy najmu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie dot. tytułu prawnego do innego lokalu, w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr LXVII/1975/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 6169)

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie prawe lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Lokali Miejskich
Komórka
Wydział Lokali Mieszkalnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt