Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie poradnictwa specjalistycznego

OPIS SPRAWY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi prowadzi wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa, w szczególności prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Korzystanie z form wsparcia odbywa się niezależnie od dochodu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś się do pracownika socjalnego

przedstaw zakres oczekiwań/problem

KROK 2

Zgłoś się do specjalisty

miejsce i termin porady ustala pracownik socjalny

PRZYDATNE INFORMACJE

  • sprawa nie wymaga opłat
  • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

  • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
  • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin odbywają się w siedzibie Wydziałów Pracy Środowiskowej i organizacji pozarządowych, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych działania podejmowane są w miejscu zamieszkania rodziny.

Dodatkowe wyjaśnienia

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

  • W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II Wspieranie rodziny)
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 46)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt