Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wypłacanie wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wypłata wynagrodzenia w wysokości ustalonej przez sąd.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Dodatkowe wyjaśnienia

Właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania opiekuna.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Bałut i części Polesia)

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Decyzja sądu o przyznaniu wynagrodzenia
  • Dokumenty potwierdzające tożsamość
  • Oświadczenie w zakresie sposobu dokonywania wypłat
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 53a)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY