Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udzielanie pomocy Repatriantom

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie wypłacane jest po wpłynięciu decyzji: Prezydenta Miasta Łodzi, Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Uchwały Rady Miasta Łodzi, wniosku wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania zaproszonych repatriantów, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi składa wniosek do Wojewody o przyznanie środków finansowych na wypłatę świadczenia z tytułu decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

W drodze postępowania Repatriant składa oświadczenie o wypłacie środków Pieniężnych. Pracownik socjalny ustala sytuację środowiska, w sytuacji ujawnienia potrzeb.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Pomocy dla repatrianta udziela się na okres wyznaczony w decyzji, po uprzednim nawiązaniu kontaktu z Repatriantem.
Pracy socjalnej udziela się zgodnie z potrzebami środowiska.

Dodatkowe wyjaśnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi nie wydaje decyzji o przyznaniu środków dla Repatrianta.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • W zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny – pracownik socjalny informuje o konieczności uzupełnienia niezbędnej do rozpoznania sprawy dokumentacji
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Tryb odwoławczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi nie wydaje decyzji przyznającej świadczenia w sprawie przyznania środków pieniężnych dla Repatrianta.

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY