Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie biletu kredytowanego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie biletu kredytowanego.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Wydanie biletu kredytowanego na przejazd realizowany przez wyłonionego wykonawcy. Bilet wydawany jest w sytuacjach konieczności przejazdu do wyznaczonego miejsca, w sytuacjach gdy osoba nie ma możliwości samodzielnego pokrycia kosztów podróży.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

  • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Dokumenty potwierdzające tożsamość
  • Dokumentacja potwierdzająca sytuację dochodową
Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 39 ust. 4)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
III Wydział Pracy Środowiskowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY